Öppnandet av Hansta Hage dröjer

Fastän arbetet med Hansta Hage varit klart sedan slutet av 2022 har parken inte öppnat än. Anledningen är oklar.

Salamandrar ska kompensera för Förbifartens intrång

I den allra nordligaste spetsen av Stockholms kommun, vid Akalla, ligger Hansta naturreservat. Här byggs just nu Förbifart Stockholm – och en salamanderpark. Eftersom den åttafiliga motorvägen inkräktar på naturreservatets mark anlägger Trafikverket ett nytt parkområde kallat Hansta hage.