HJULSTA • TENSTA • RINKEBY • KISTA • HUSBY • AKALLA

Tag archive

motorväg

Motorvägsbarriärer mot Järfälla kvarstår

Artikel
Akallalänken borttaget övergångsställe

Samtidigt som motorvägsbarriären över kommungränsen mot Sundbyberg diskuteras, är den i väster mot Järfälla också svårpasserad för Järvabor som vill gå eller cykla till grannkommunerna.

Fortsätt läsa

Barn i Hjulsta kan skadas av förbifartens utsläpp

Artikel

Inför att beslut fattas om stora infrastrukturprojekt, som Förbifart Stockholm, anordnar Trafikverket samrådsprocesser – öppna informationsmöten – men de berörda dyker inte upp.
– Hur demokratiska är såna här samrådsprocesser egentligen?, säger Marcus Finbom, konstnär och aktivist. 

Fortsätt läsa

Salamandrar ska kompensera för Förbifartens intrång

Nyheter
arbetsplatsen i akalla + vattensalamander

I den allra nordligaste spetsen av Stockholms kommun, vid Akalla, ligger Hansta naturreservat. Här byggs just nu Förbifart Stockholm – och en salamanderpark. Eftersom den åttafiliga motorvägen inkräktar på naturreservatets mark anlägger Trafikverket ett nytt parkområde kallat Hansta hage.

Fortsätt läsa

Varför ska Järvaborna betala för andras bilåkande?

Debatt
utsikt från granholmstoppen


En motorvägsramp rakt igenom Igelbäckens kulturreservat. Det kan snart bli verklighet om Trafikverket och de styrande i Stockholm får som de vill. Men förslaget är helt oacceptabelt för klimatet, kulturreservatet och de boende i Järvaområdet.

Fortsätt läsa

Mer biltrafik på Järvafältet när E18 breddas

Nyheter
Bilar på motorvägen

Mellan Hjulsta och Akalla pågår bygget av motorvägen Förbifart Stockholm för fullt. Men redan nu, nio år innan vägen ska vara klar, konstaterar Trafikverket att trafikmängderna blir för stora. Därför planeras nu för ännu större trafikplatser och motorvägar.
Fram till 1 april kan du lämna synpunkter till Trafikverket.

Fortsätt läsa

Sprängningar i Hjulsta för motorvägsbygge

Nyheter

Nya sprängingar i Hjulsta när Trafikverket bygger Sveriges största trafikplats i anslutning till Förbifart Stockholm. Boende har möjlighet att bli varnade.

Fortsätt läsa

Gå till Toppmeny