Gravida Järvabor får sällan stöd för förlossningsrädsla

I Mödrahälsovårdsenhetens årliga rapport framkommer stora skillnader mellan vilka besvär som gravida kvinnor har, kopplat till vilken del av Stockholm de bor i. Järvaområdet sticker ut på flera punkter.