Ahmed Abdirahman får Kungliga patriotiska sällskapets medalj

Ahmed Abdirahman tilldelas Fostrargärningsmedaljen av Kungl. Patriotiska Sällskapet för skapandet av viktiga mötesplatser för kulturutbyten och för att ha initierat en mer faktabaserad diskussion om förutsättningarna för integration.