Jag vet hur det känns att gå hungrig

Isatou Aysha Jones skriver i sin krönika hur hon vägrar vara tyst när barn i Sverige tvingas gå hungriga.

Äter barnen mer i skolan efter helgen?

I vissa skolor äter eleverna mer av skolmaten på måndagarna. Nu inför fler järvaskolor frukost.

Hur klarar du dig när allt blir dyrare?

Många märker av höjda elkostnader, drivmedel till bilen och inte minst höjda priser på mat och förbrukningsmaterial. Eleverna på Grundkursen i lokaljournalistik vid Kista Folkhögskola gick ut i Kista för att prata med besökare och få svar på några frågor.