Akalla ska få tillfällig matbutik

Exploateringskontoret har fått i uppdrag att samordna en tillfällig lösning för matbutik i Akalla centrum.