Personalen på förskolan Torget uppmanas bryta mot lagen

Personalen på förskolan Torget uppmanas att inte göra orosanmälningar, så att förskolan inte ska få dåligt rykte.