Nytt datum för öppnandet av Femte Rinkebybron

Femte Rinkebybron har varit avstängd sedan en lastbil körde in i den i slutet av april i år. Öppnandet av den har skjutits upp flera gånger, senast sade Trafikkontoret att den skulle öppna den 10 september. Nu är det dock ett senare datum som gäller.

Hur lång tid ska det ta att laga bron ?

Det var den 26 april som en lastbil körde in i Femte Rinkebybron och gångbron över stråket stängdes av. Nu är det den 8 juli och gångbron är fortfarande trasig. Hur lång tid ska det behöva ta?