För framtidens hjältar och till lärandets lov

Låt oss lärare samla kraft. Kraft att fostra framtida medborgare som vill vara del av något större.