Uppskattat besök på kursen i lokaljournalistik

Den här gången var det den erfarna journalisten Lotta Schüllerqvist som besökte Nyhetsbyrån Järvas kurs på Kista folkhögskola. Hon har ett långt yrkesliv i branschen och har bland annat varit utrikeskorrespondent för Dagens Nyheter i Jerusalem. Hennes besök kom att handla en hel del om hennes upplevelser där.