Stockholm stad fortsätter att sälja ut fastigheter

Stockholms stad fortsätter att sälja ut kommunala fastigheter. Sju skolor och förskolor har nu sålts för 1, 46 miljarder till bostadsbolaget SBB. En är förskolan Torpstugan i Bromsten, i närheten av Spånga IP.