Karin slutar efter 45 år på förskolan

Efter ett helt arbetsliv i Rinkebys och förskolans tjänst har Karin Runelind nu slutat. Hon har perspektiv på dagens verksamhet.