Så drabbas Järvas skolor av stadens ökade kostnader

Det finns 13 kommunala grundskolor i Järva. Fem av dem har redan tvingats minska sin personal.

En resa för att aldrig glömma

Elever och lärare på Kista grundskola har varit på en hågkomstresa till Polen. Utställningen om resan invigdes i veckan.

”Barnen hade fina röster”

Skolelever skapade luciastämning för de äldre på serviceboendet i Kista.