Vi är många som, inte minst under pandemin, regelbundet har kontakt med 1177:s sjukvårdsrådgivning. Grunden för att ringa detta samtal är att du kan lita på att du får korrekt rådgivning och hänvisas rätt, utan att andra intressen är inblandade än ditt vårdbehov.

Du ringer för att få råd, för att hänvisas till rätt plats i vården eller kanske inte till någon vårdmottagning alls, utan till egenvård. 

Den 11 januari meddelande nätläkarbolaget KRY att de har köpt dotterbolaget till Medhelp som bedriver 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning i Region Stockholm. Det är djupt problematiskt att regionens egen rådgivning nu ska hanteras av en stor enskild vårdgivare – som dessutom sedan tidigare använt tvivelaktiga metoder i sin hantering av patientkontakter.

allt mer resurser försvinner till privatkliniker i Stockholms innerstad

Samtidigt som medellivslängden i Sverige ökar finns det grupper som hamnar efter. Ojämlikheten har ökat och drar isär samhället. Detta märks tydligt i stockholmarnas hälsa. Trots att fler i Järvaområdet behöver vård försvinner allt mer resurser till privatkliniker i Stockholms innerstad och välbärgade områden, eller till app-läkare som KRY.

Region Stockholm är den enda region som har sålt ut 1177

I detta läge fortsätter Moderaterna med sin privatiseringspolitik. Region Stockholm är den enda region som har sålt ut 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning. Experimenterandet med stockholmarnas sjukvård måste upphöra.

Vi socialdemokrater kommer göra allt vi kan för att stoppa den fortsatta privatiseringen av 1177s rådgivning och istället ta tillbaka sjukvårdsrådgivningen i egen regi.

Talla Alkurdi (S)
Petra Larsson (S)
Galina Monsalves (S)
Ahmed Ali Salad (S)
Anna Jonazon (S)
Elvir Kazinic (S)
Anders Österberg (S)
Print Friendly, PDF & Email