Somalisk man i kavaj och skjorta.

Paludan är svartlistad i Tyskland och flera europeiska länder, men Sverige har blivit hans fristad. Nu har han genomfört sin koranbränning utanför Turkiets ambassad, vilket lett till en politisk kris och statsminister Ulf Kristersson bad muslimerna om ursäkt.

Det var Chang Frick som finansierade Paludans aktion och han ansökte också om polistillstånd för Paludans räkning. Chang driver den högerextrema nyhetssajten Nyheter idag, är också programledare för SD:s kanal Riks. Deras syfte var dels att utsätta muslimer för kränkningar och framkalla en politisk konflikt mellan Sverige och muslimska stater runt i världen. De lyckades.

Koranbränningen väckte starka reaktioner i Turkiet och över hela den muslimska världen

Polisen har missbedömt situationen när de beviljade tillståndet den här gången till Paludan. Koranbränningen väckte starka reaktioner i Turkiet och över hela den muslimska världen. Al-Azharuniversitetet i Kairo, sunnimuslimernas högsta lärosäte, uppmanar till en global bojkott av svenska produkter.

Paludans koranbränning liknar nazisternas bokbål i Berlin 1933, där tusentals böcker av judiska författare och politiska motståndare brändes. Det påminner oss om den tyska poetens  Heinrich Heines berömda ord: “Där man bränner böcker, kommer man till slut att bränna människor”.

Paludans parti Stram Kurs arbetar aktivt för ett etniskt homogent samhälle. Sådan extremism skapar splittring, sociala motsättningar i samhället, och det hör inte hemma i ett modernt och tolerant samhälle.

Hans manifestation är hets mot folkgrupp i lagens mening

Högerextremisten Rasmus Paludans hatiska agerande strider mot vår svenska lagstiftning och EU konventionen. Hans manifestation är hets mot folkgrupp i lagens mening, 16 kap. 8 § 1, i brottsbalken. ”Den som – i uttalande eller i annat meddelande som sprids – hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Straffet är fängelse i högst två år. I ringa fall är dock straffet böter.”

Sverige har varit förebild för resten av världen, när det gäller respekt för mänskliga rättigheter och religionsfrihet, där samhällsgrupper med olika trosbekännelser lever sida vid sida i ömsesidig respekt. Det är skandal att Paludan får hålla på med sin propaganda i Sverige, med polisskydd och på skattebetalarnas bekostnad.   

Kahin Ahmed

Print Friendly, PDF & Email