Deltagare: Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad Peter Wallmark (SD), gruppledare i Stockholms stad. Gabriel Kroon (SD), gruppledare i Region Stockholm. Talla Alkurdi (S), oppositionslandstingsråd hälso- och sjukvårdsfrågor. Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms Stad. Irene Svenonius (M), finansregionråd med övergripande ansvar för regionstyrelsen och dess bolag. Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd Stockholms stad Clara Lindblom (V) oppositionsborgarråd Stockholms stad Anna Sehlin (V), oppositionsregionsråd Sissela Nordling Blanco (Fi), gruppledare i Stockholms stad. Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad. Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafiklandstingsråd i Region Stockholm. Jan Jönsson (L), Socialborgarråd i Stockholm stad. Anna Horn (L), ledamot i regionfullmäktige Jonas Naddebo (C), kulturborgarråd i Stockholms stad Gustav Hemming (C), tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Moderator: Viktor Barth-Kron, politisk kommentator på Kvartal.

INSÄNDARE/DEBATT Stockholms finansregionråd Irene Svenonius föreslår att barn i socioekonomiskt svaga områden ska snabbtestas för ADHD. Flera ska få diagnos och det ska motverka våldsbrott senare i vuxenlivet. Svenonius politiska utspel påminner om rasbiologi och stigmatiserar barn i förorten.

Det kan finnas ett samband mellan ADHD och individens brottsbenägenhet, men det finns andra faktorer som har starkare samband med uppkomsten av gäng. Den amerikanske kriminologen Albert Cohen konstaterade i sin forskning ”att den unge hamnar i kriminella kretsar för att han saknar medel för att uppnå social status via samhällets konventionella vägar.” Han menade att samhället ger status för dina akademiska ansträngningar, medan gänget ger status för akademiska misslyckanden. 

Det är märkligt att Svenonius inte tagit del av de vetenskapliga rön som finns när det handlar om riskfaktorer för uppkomsten av ungdomsgäng.  

Svenonius använder samma retorik som SD

Vi i förorterna ser att moderaterna har skurit ned 40 miljoner kronor på barn- och ungdomspsykiatrin de senaste fem åren, och sju av regionens 16 BUP-mottagningar har stängts. Den ekonomiska och sociala segregationen, som i sin tur bidrar till ökade samhällsklyftor, är grundorsaken till gängens uppkomst. 

Svenonius använder samma retorik som SD, där man pekar ut invandrarbarn, sätter etikett på dem, som avvikande grupper som skapar samhällsproblem. Många unga i förorten lever i dag i stora socioekonomiska svårigheter, det kombinerat med dåliga framtidsutsikter, är två faktorer som utgör en avgörande risk för att en ung person ska dras in i kriminalitet.

– Barn måste få samma sjukvård, oavsett etnicitet, hudfärg eller bostadsadress.<
– Satsa mer resurser till skolan och se till att barn klarar sin skolgång.
– Lyssna på och samarbeta med civilsamhället i förorterna
– Erbjud lärlingsplatser, dvs yrkesutbildningar till elever som inte klarar gymnasiet.

– Förändra den segregerade arbetsmarknaden, se till att meriter ska avgöra vid anställningar och inte hudfärg. Svarta sorteras bort automatisk under rekryteringsprocessen. 

– Afrosvenskar är inte proportionellt representerade varken i partier eller i politiska församlingar, där besluten fattas om deras barns framtid. 

Kahin Ahmed

Print Friendly, PDF & Email