Till vänster: Seinab Hilowle. Till höger: Mona Nechma.

StreetGäris lär ut hur man agerar i antirasistiskt självförsvar

Intervju/Nyheter

StreetGäris drar igång ny kurs i antirasistiskt självförsvar. Genom kursen vill organisationen folkbilda och träna personer att agera både när man själv blir utsatt för rasism och när man ser att någon annan blir det.

Kursen är framtagen av StreetGäris med stöd av Färnebo Folkhögskola och vänder sig till personer som utsätts för rasism och personer som vill vara allierade antirasister. Streetgäris uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk- och opinionsbildande organisation som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället. De ser att rasismen ökar i samhället där många saknar kunskap om att agera i antirasistiskt självförsvar, därför tar de nu fram en kurs i just detta.

Kursen handlar dock inte om fysiskt självförsvar, utan om psykiskt

Seinab Hilowle, som är en av kursledarna tillsammans med Mona Nechma, säger att den antirasistiska självförsvarskursen ska ge en praktiska verktyg för att hantera olika typer av rasism.

– Vi har institutionell rasism, alltså rasism på arbets- och bostadsmarknaden eller i skolan. Sedan har vi det offentliga rummet, rasistiska attacker som exempelvis kan ske på tunnelbanan. Och sedan har vi rasism som sker i föreningslivet och i civilsamhället. När man är ideell kan man stöta på rasism både från personer i och utanför organisationen man engagerar sig i, säger hon.

Kursen är alltså praktisk lagd och bygger på folkbildningsanda där både kursledare men också deltagare kan bidra med egna erfarenheter som man kan dela med sig och lära av varandra.

– Vi upplever att det redan finns så mycket teoretiskt när det kommer till att lära ut om antirasism. Det finns böcker och rapporter, men det är svårt att navigera i det teoretiska som lätt kan bli för abstrakt. Den här kursen handlar dock inte om fysiskt självförsvar, utan om psykiskt. Vi tar reda på hur vi mår av rasism och vad vi rent praktiskt kan göra åt det, säger Seinab Hilowle.

StreetGäris är definitivt mer praktisk lagd numera

StreetGäris som började som en nätverksgrupp på Facebook för kvinnor och icke-binära att stötta varandra, har de senaste åren utvecklats till att bli en organisation som gör verksamhet utanför plattformen.

– StreetGäris är definitivt mer praktisk lagd numera och det är ju också för att organisationen ska kunna fortleva, säger Seinab Hilowle som även sitter i valberedningen.

Kursen kommer att hållas digitalt under fem veckor med ett utbildningstillfälle per vecka, och drar igång i slutet på februari.

– Tanken är att vi ska ha en fysisk helgträff i Stockholm någon gång under kursens gång, men vi följer pandemins utveckling och är beredda på att ställa om digitalt om läget inte skulle tillåta en fysisk träff.

Eleni Terzitane
Foto: Christopher Fabes / Willy Do

Sista ansökningsdag till kursen i antirasistisk självförsvar är den 13 februari.

Print Friendly, PDF & Email