165 ungdomar mellan 16 och 19 år besökte jobbmässan på Framtidens Hus i Husby. Där fanns också tolv företag representerade och gäster från fackförbund, jobbtorg och likande organisationer.

Jobbmässan var den första som arrangeras på Framtidens Hus men målet är att den ska återkomma en gång per termin.

– Vi kontaktade alla vi kunde tänka oss, fler än hundra företag. Då detta var första gången och inte en etablerad jobbmässa fick vi jobba hårt för att få arbetsgivare att komma, säger Ellen Samuelsson på Framtidens Hus.

Annons:

Framtidens Hus kommer att fortsätta hålla kontakt med arbetsgivarna som deltog för att följa upp hur många ungdomar som anställts och utvärdera hur det har gått. Flera av dem är stora företag och enligt Ellen Samuelsson var alla på mässan seriösa aktörer som följer lagar och kollektivavtal.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email
Annons: