En svartvit bild på ett par slitna skor.

Rädda Barnens årliga rapport visar att barnfattigdomen minskat något i Järva. Men fortfarande är antalet utsatta barn större i Rinkeby-Kista jämfört med andra delar av Stockholm.

Rädda Barnen har släppt sin femtonde Barnfattigdomsrapport. Rapporten ges ut regelbundet och visar hur många barn som lever i barnfattigdom i Sveriges alla kommuner. Den aktuella rapporten är en redovisning över utvecklingen till och med 2019, och visar därmed situationen året innan covid-19-pandemin bröt ut. Rädda Barnen menar att den därför är viktig för kommande uppföljningar.

– Det vi gör är att uppmärksamma läget. För att markera för politiker att det finns underlag att ta från. Det behöver ske förändringar, det ska inte skilja sig så mycket mellan stadsdelarna, säger Sabil Khan, ordförande i lokalföreningen Rädda Barnen Västerort.

Rapporten visar att drygt 196 000 barn i Sverige lever i barnfattigdom. Trots att statistiken visar en marginell nedgång i procent mellan 2016 och 2019 visar de absoluta talen en ökning. På tre år har siffran i absoluta tal ökat med 10 000 barn på grund av att det under samma period har blivit 125 000 fler barn i landet.

Det är fortfarande alltför många barn som inte har samma uppväxtvillkor som andra barn i kommunen

Antalet utsatta barn varierar i hela landet och i Stockholm är skillnaderna stora mellan stadsdelarna. I Älvsjö lever lägst andel barn i fattigdom där procenten ligger på 2,8 procent, medan siffran är som högst i Rinkeby-Kista där siffran är 23,3 procent. Samtidigt visar rapporten att i Rinkeby-Kista har barnfattigdomen minskat från 24,8 procent till 23,3 procent och i Spånga-Tensta från 15,9 procent till 14,6 procent.

– Det är intressant att vi ser en procentuell minskning av barn i Järva som lever i barnfattigdom, men det är fortfarande alltför många barn som inte har samma uppväxtvillkor som andra barn i kommunen. Därför behöver kommunledningen och stadsdelen titta närmare på hur man kan stötta alla barn som växer upp i ekonomisk utsatthet i Järva och möjliggöra att de får lika möjligheter som alla andra barn, säger Sabil Khan.

Barnen och ungas röster måste lyftas upp mer när beslut tas

Rapporten visar att inkomstklyftorna har fortsatt att öka trots en långsiktig gynnsam ekonomisk utveckling de senaste årtiondena. Man kan bland annat se att den ekonomiska utsattheten är nästan fyra gånger så hög bland barn till ensamstående kvinnor jämfört med barn där föräldrar lever tillsammans. Den grupp där barnfattigdomen ökat mest är bland barn till ensamstående mammor med utländsk bakgrund, från 42,1 till 49,5 procent. Rapporten visar också att andelen barn med utländsk bakgrund bland barn i ekonomisk utsatthet har ökat oroväckande mycket.

– Vi på Rädda Barnen Västerort arbetar och möter barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda av samhället i våra verksamheter. Vi pratar med barn och föräldrar om hur deras livssituation påverkar dem.

– Vi ser också att samarbetet mellan våra politiker och medborgare behöver bli bättre. Där barnen och ungas röster måste lyftas upp mer när beslut tas. Rädda Barnen i stort anser att åtgärder behövs inom den ekonomiska familjepolitiken. Andra åtgärder som exempelvis som krävs för att minska skillnaderna är en fungerande skola för alla barn, tillgång till en skälig bostad och kostnadsfria fritidsaktiviteter, säger Sabil Khan.

Clara Krause
Foto: Pexels/ Rahul Pandit
Print Friendly, PDF & Email