Coronapandemin innebär inte minst här på Järva att sjukdomar och förlorade arbetsinkomster kan leda till att hyresgäster inte kan betala hyran och därför riskerar att vräkas. Alla störst är hotet mot dem som har otrygga anställningar.

I Göteborg har det kommunala bostadsbolaget AB Framtiden beslutat att stoppa alla vräkningar inom allmännyttan. Nu säger Stockholms bostadsborgarråd Dennis Wedin (M) att även Stockholms stads bostadsbolag kan följa exemplet. Vad det mer exakt betyder låter lite oklart.

I Göteborg har bostadsbolaget AB Framtiden beslutat att stoppa alla vräkningar inom allmännyttan

Annons:

– Bostadsbolagen har min instruktion att göra allt de kan för bidra till att lindra konsekvenserna av pandemin, och ett tydligt direktiv att aktivt arbeta mot avhysningar, säger bostadsborgarrådet Dennis Wedin (M) som även är ordförande i Svenska Bostäder och Familjebostäder till Dagens ETC.

Innebär detta ett stopp för alla vräkningar i Stockholms kommunala bostadsbolag, vi förväntar oss svar från alla fastighetsägare? Om svaret som vi hoppas är ja, blir nästa fråga vad som ska göras åt det berg av uppskjutna hyresskulder som då snabbt kan torna upp sig?

– Jag vill inte se några vräkningar i det här allvarliga läget, därför har bostadsbolagen vidtagit dessa åtgärder. Om vi får signaler från våra bostadsbolag att detta arbete inte skulle vara tillräckligt på grund av effekterna av coronaviruset så kommer vi självklart ta ställning till om ytterligare åtgärder behöver vidtas, säger Dennis Wedin.

Även bostadsminister Per Bolund (MP) säger sig inse problemet och menar att regeringen arbetar mycket hårt för att dämpa effekterna av coronaviruset och att han för en tät dialog med hyresmarknadens parter.

Ett vräkningsstopp kan i värsta fall leda till att hyrorna läggs på hög

– Regeringen välkomnar alla bra initiativ där hyresvärdar tar ett större ansvar och det är fantastiskt att så många visar välvilja. Vi är redo att diskutera fler stödåtgärder riktade till de som har en utsatt situation på bostadsmarknaden och jag vill inte utesluta några åtgärder i dagsläget, säger Bolund i en skriftlig kommentar till Dagens ETC.

Men som Sten-Åke Stenberg, professor i sociologi vid Stockholms universitet, som forskat kring vräkningar, varnar kan ett vräkningsstopp i värsta fall bara bli en puckel i den meningen att då kommer de vräkningarna senare. Då läggs hyrorna på hög och situationen blir bara ännu mer förvärrad. Och när allt det här har lugnat ner sig så har hyresgästerna en hyresskuld som de inte kan betala.

– Ett stopp för vräkningar kan ju vara en bra lösning i hastigheten, men inte på längre sikt. Det betyder ju bara att man skjuter upp katastrofen.

Som Stenberg påpekar kan ett ökat antal vräkningar få en förskräcklig inverkan på folkhälsan och samhället i stort, inte minst när det handlar om barnfamiljer som vräks. Människor som vräks från sina hem löper fyra gånger högre risk för självmord.

– Och i det här läget som vi har idag är den risken säkert ännu högre. Alla går vi ju omkring och är halvt deprimerade över coronan, och människor som redan är utsatta då kommer drabbas ännu hårdare.

Vi hyresgäster ska inte behöva böna och be om rättvisa

Men behöver inte läsa länge i bostadsföretagens kvartalsrapporter för att se att dessa har mycket stora ekonomiska överskott, i Hemblas fall med dubbelt så höga hyresintäkter som omkostnader. Samtidigt är de boendeformer som staten värnar om, egnahem och bostadsrätter, så mycket mer gynnade än hyresrätter att skatteskillnaden kan räknas i tusentals kronor varje månad.

Vi hyresgäster ska därför inte behöva böna och be om rättvisa. Bestämda krav måste ställas på samtliga fastighetsägare, både den så kallade allmännyttans och privata som Hembla, att stoppa coronaorsakade vräkningar på grund av sjukdom eller en högre arbetslöshet, som kan bita sig fast länge efter att pandemin en dag är över.

Efterskänk ett par månadshyror och skriv av hyresskulderna

I väntan på att beskattningen av hyresrätter sänks till den nivå som gäller för andra boendeformer, och med tanke på bostadsföretagens stora överskott, bör samtidigt kraven resas på att staten och bostadsföretagen som en liten kompensation efterskänker åtminstone ett par månadshyror till att börja med och avskriver de hyresskulder som kan byggas upp under ett vräkningsstopp.

Som vi i Norra Järva Stadsdelsråd många gånger har sagt borde det nu också vara fullständigt självklart att också avvisa de marknadshyror som regeringen har lovat C och L i januariavtalet och att kräva en Lex Hembla som sätter stopp för bostadsspekulationen.

Arne Johansson, husbybo och ordförande i Norra Järva Stadsdelsråd
Print Friendly, PDF & Email
Annons: