I kristider framstår orättvisor tydligt. Coronapandemin har förändrat vår tillvaro. Livet begränsas, jobb försvinner och ekonomin raseras. Regeringen måste ge ekonomiskt stöd till hyresgäster som inte kan betala hyran.

Folk som jobbar inom äldrevård och andra verksamheter med omsorg om människor går till jobbet fast de riskerar att smittas. Många som insjuknat bor i hyresrätt och många av dem som nu  förlorar sina jobb med kort varsel bor också i hyresrätt. En del har A-kassa, men långt ifrån alla. Bland oss som bor i Järva,  liksom på andra håll, finns korttidsanställda, timanställda och småföretagare som inte får en krona i ersättning och som inom kort kan stå helt utan pengar.

Det ägda boendet är extremt gynnat ekonomiskt jämfört med hyresrätten

Finansinspektionen föreslår att bankerna låter de som äger sina bostäder minska amorteringarna eller pausa dem under perioden de drabbas av inkomstbortfall som beror på coronapandemin.

Regeringen måste ställa upp med ekonomiskt stöd

Det ägda boendet är extremt gynnat ekonomiskt jämfört med hyresrätten. Självklart ska de som äger sin bostad ha stöd , men det är oerhört provocerande och orättvist om inte hyresgäster får samma stöd.  Fastighetsägarna måste acceptera förseningar med hyresinbetalningarna för dem som nu befinner sig i ekonomisk kris. Men det räcker inte. Regeringen måste också ställa upp med ekonomiskt stöd.

Om det är möjligt i Spanien är det också möjligt i Sverige

I Spanien får hyresgäster som inte kan betala hyran på grund av coronapandemin hjälp med betalningen. Den spanska staten har också förbjudit att el och vatten stängs av för dem som inte kan betala.  Om det är möjligt i Spanien är det också möjligt i Sverige.

Hyresgästföreningen har krävt att regeringen stödjer hyresgäster som nu får problem med sin ekonomi.  Det måste ske snabbt innan människor tvingas lämna sina hem

Ann-Margarethe Livh,
Hyresgästföreningen Järva
Print Friendly, PDF & Email