Tio lönnar i Rinkeby har bytt plats. Det hände nu i veckan när Stockholmshem förberedde för rivning av ett garage på Ljungbyplan i Rinkeby. Istället för att såga ner träden, som är lika gamla som byn, valde bostadsbolaget att flytta på dem.

Träden flyttades inte så långt. Med hjälp av en specialmaskin som skopar upp hela trädet inklusive rötter och jord planterades de om på nya platser i samma kvarter.

– Detta är vår första trädflytt och ett pilotprojekt. Vår förhoppning är att kunna bevara friska träd där det är möjligt som en del av vårt hållbarhetsarbete i framtida projekt, säger projektledare Mikaela Ericsson på Stockholmshem.

Annons:

Att bevara träd istället för att såga ner dem är gynnsamt för klimatet. Träd fyller många viktiga funktioner i staden. De renar luften, ger skugga, fångar regnvatten, tar upp stora mängder koldioxid och bidrar till den biologiska mångfalden.

Foto: Stockholmshem
Print Friendly, PDF & Email
Annons: