Stockholms stads landskapsarkitekt Eva Reuterbrand har skrivit ett brev till Funktionsrätt Stockholm angående kritiken mot den nya trappan i Rinkeby centrum. Hon menar att inga misstag har begåtts.

Landskapsarkitekten skriver: ”I alla projekt på Trafikkontoret är tillgänglighetsfrågor alltid en central fråga. Utformningen av den nya trappan utgår från de krav som föreskrivs i ’En stad för alla’.”

Eva Reuterbrand menar att trappan ”är mycket stabil” och av ett material ”framtaget för att motverka halka”. Hon skriver också att ”ingen av stadens trappor är utformade för att på egen hand transportera sig med rullstol.” Hon hänvisar till hissen som finns mellan torget och Norra Rinkebygången vid tunnelbanan. 

Anna Quarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad, tycker att brevet vittnar om en förvaltning som alltjämt missar poängen.

– Självklart är inte trappor byggda för rullstolar däremot borde förstås lösningen som helhet erbjuda en sådan möjlighet. Det framkommer inte något under hela projekteringsfasen som nämner tillgänglighetsaspekten, trots att trappan marknadsföres som något som innebär att platsen blir mer ändamålsenlig. Rådet som ska vara involverad i processen har inte haft detta på sitt bord. 

Vidare skriver Eva Reuterbrand att målet med trappan är att ”omvandla en otrygg, nedgången och kriminellt belastad plats till ett trivsamt och tillgängligt stadsrum för alla.”

– Funktionshinderrörelsen är för trygghet i staden, men jag förstår inte, som detta mail antyder, att det ena måste ske på det bekostnad av det andra, säger Anna Quarnström.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Funktionsrätt Stockholms stad kräver nu att staden utreder, och går till botten med hur det kunnat bli så här. Läs deras skrivelse här.

Nyhetsbyrån Järva har utan framgång försökt nå trafikborgarrådet Daniel Helldèn för en kommentar.

Print Friendly, PDF & Email