Annika Rosenberg (M) och Ole-Jörgen Persson (M) tillträdde båda som nya ordföranden i Spånga-Tensta respektive Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd vid årskiftet. I en intervju med Nyhetsbyrån Järva berättar de båda om förväntningarna och utmaningarna i sina stadsdelar.

Annika Rosenbergs företrädare var just Ole-Jörgen Persson som nu tar över i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd efter Benjamin Dousa (M), som lämnat partipolitiken och gått vidare till tankesmedjan Timbro som vd.

– Allting rullar igång nu sakta men säkert. Jag har ju suttit i nämnden i ganska många år och haft förmånen att vara ordförande i sociala delegationen, vilket innebär att jag känner mycket folk på förvaltningen. Jag har varit ute i området en hel del och känner till många av de problem vi har i stadsdelen.

Annons:
Annons:

Det ska vara tryggt att bo i Spånga-Tensta oavsett var i stadsdelen man bor.

Annika Rosenberg säger att hon vill ha en trygg stadsdel där medborgarna har ett högt förtroende både för förvaltningen men också för medborgarkontoret, polisen och andra instanser.

– Förtroendefrågan tycker jag är jätteviktig. Det ska vara tryggt att bo i Spånga-Tensta oavsett var i stadsdelen man bor. Vare sig det handlar om barn som ska ta bussen hem från sin träning, pensionärer som vill gå ut med sina hundar eller om kvinnor som befinner sig ute sent.

Hon förklarar att trygghet kan handla om alltifrån stora till små saker. Från parkförvaltningen, bra belysning på gångvägarna, att få bort klotter eller om önskemål om fler papperskorgar och sittbänkar, till trygghetsvandringar och nära samarbete med polisen och socialtjänsten.

– Vissa saker tar längre tid att genomföra. Men jag tror att det är viktigt att man arbetar både på kort och lång sikt.

Det som har hänt i stadsdelen är ju fruktansvärt – att unga män dör.

Rosenberg säger att hon ser brottsligheten som den största utmaningen i Spånga-Tensta. Hon förklarar att det rent konkret ska handskas med förebyggande insatser och på så sätt öka tryggheten i området.

– Det som har hänt i stadsdelen är ju fruktansvärt – att unga män dör. Det spelar ingen roll om man bor här eller i Malmö eller i Kiruna – det är helt oacceptabelt.

– Man måste göra saker innan det händer, men sen måste man självklart göra saker även när det har hänt. Men skolan är en otroligt viktig del i det här, att skolan fungerar och att eleverna går till skolan. Att utbildning kan vara ett alternativ istället för en kriminell bana.

– Jag tror också att många föräldrar, enligt min uppfattning från sociala delegationen, behöver stöd och hjälp när de får problem. Antingen i sitt villaområde, i sin trappuppgång eller i sin egen familj. Vi har ju haft diskussion om att det pågår narkotikahandel på exempelvis gårdar, vid Spånga station och i gångtunnlar. Sådant måste vi få stopp på.

Behovet av samlings- och föreningslokaler är jag helt medveten om att det är stort.

Efterfrågan på fler offentliga lokaler i stadsdelen är en fråga som har varit uppe länge. Annika Rosenberg säger att förstår behovet men att frågan inte är så enkel.

– Man kan inte bara trolla fram lokaler, utan det gäller att inventera och se vad som finns i stadsdelen och hur man skulle kunna använda dessa lokaler på ett bra sätt. Men behovet av samlings- och föreningslokaler är jag helt medveten om att det är stort.

Ole-Jörgen Persson som tar över i Rinkeby-Kista säger att han med stor tillförsikt ser fram emot arbetet i stadsdelsnämnden.

– Även om jag har stor erfarenhet från arbetet med frågor som rör Järva, är det klart att det blir mycket nytt och spännande att sätta sig in i och ta tag i. Stadsdelarna är i mångt och mycket lika varandra, men jag är väldigt ödmjuk inför det faktum att det också är en hel del som skiljer dem åt.

Det handlar om att prioritera och vässa stadsdelens förebyggande arbete och bidra till politiska beslut som minskar rekryteringen till kriminella grupperingar bland stadsdelens unga.

Han säger att Rinkeby-Kista är en välskött och väl fungerande stadsdel, men att det är viktigt att alltid sträva efter att utveckla verksamheten till att bli ännu bättre. För Ole-Jörgen är det två fokusområden som han vill koncentrera sig på att utveckla. Det ena är arbetet med att skapa ökad trygghet för våra invånare centralt.

– Det handlar om att prioritera och vässa stadsdelens förebyggande arbete och bidra till politiska beslut som minskar rekryteringen till kriminella grupperingar bland stadsdelens unga. Då är det viktigt med en vass socialtjänst som kan gå in med tidiga insatser, som fortsätter utveckla samverkan och samarbetet med övriga aktörer i samhället, och som prioriterar välfungerande fritidsverksamheter för våra unga och en förskola som når fler.

Det andra fokusområdet är arbetet med att minska det sociala och ekonomiska utanförskapet.

– Vi måste fortsätta göra vad vi kan för att minska bidragsberoendet, skapa fler vägar in i arbete och utbildning och utöka insatserna för att fler på ett bättre sätt ska komma in i det svenska samhället. I det senare är satsningar för att utöka kunskaperna i svenska språket av central betydelse.

Vi behöver utveckla dialogen med våra föreningar och eldsjälar.

Persson säger vidare att Rinkeby-Kista är en spännande stadsdel som har alla förutsättningar för att lyckas. Att det satsas stora resurser på området från stadens sida och att hans ambition är att stadsdelen ska bli en spjutspets i det integrationspolitiska arbetet.

– Jag vill särskilt nämna att jag uppfattar det som viktigt och centralt att skapa ett ännu bättre samarbete mellan stadsdelen och det civila samhället. Våra föreningar och våra eldsjälar är krafter vi ska värna om och använda oss utav i det arbete vi bedriver på alla nivåer. Vi behöver utveckla dialogen med dessa.

Jag vill vara en lyssnande ordförande.

Han säger också att stadsdelsnämnden även behöver utveckla dialogen med det lokala näringslivet. Tanken är att framöver ta grepp för att formalisera och systematisera en sådan samverkan.

– Jag vill vara en lyssnande ordförande. Jag hoppas därför att föreningar, enskilda, näringsidkare och andra boende vill delta i en sådan dialog med mig och den majoritet jag leder.

– Så snart det blir praktiskt möjligt, det vill säga när pandemin är över och vi kan återgå till mer normala mötesformer, vill jag därför besöka och samtala med så många som möjligt som har råd, inspel och synpunkter på den verksamhet vi bedriver och hur vi kan utveckla den till att bli ännu bättre.

Eleni Terzitane
Foto: Moderaterna Stockholm
Print Friendly, PDF & Email