Strax före Lucia började Dine Malmsten undra. Hon såg berget av sopor växa på Nybykroken i Rinkeby.
– Soporna ska tömmas en gång i veckan, men de hade inte tömt sedan den 22 november.

Husen på Nybykroken har nyligen bytt ägare. Det är två sexvåningshus med tre portar i vardera. Tidigare var det TEOGE som ägde husen i många år.
– Det var den gamla sorten hyresvärd, som ägde samma hus hela tiden.

Men numera ägs husen av SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Så Dine ringde till den nya hyresvärdens jour, men soporna var inte deras ansvar.
– De kunde inte heller rapportera problemet vidare eftersom det var helg, utan hänvisade mig till Stockholms stad.

Annons:

Fåglar och råttor började släpa runt på soporna

Samtidigt som sopberget växte. Fåglar och råttor började släpa runt på soporna. Dine ringde till de ansvariga i staden, Stockholm Vatten och Avfall.
– De meddelade att underentreprenören som ansvarade för området inte kom fram till sopbehållarna, på grund av felaktigt parkerade bilar.

Och bilarna stod felparkerade på grund av en byggarbetsplats i området.
– Men de ansåg inte att det var deras ansvar att lösa problemet. De visste inte heller vilka som kunde lappa de felparkerade bilarna, något som annars brukar gå snabbt.

Alla skyller på alla och ingen tar ansvar.
– Här i Rinkeby skyller man alltid på de boende. De som sköter området bor inte här (längre) som det ofta var på 1970-1980-talet. Då sköttes nästan allt av fast personal anställda av kommunen. Då kunde problem tas upp och åtgärdas snabbt, någon var ansvarig. I dag skyller alla på alla, säger Dine Malmsten.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Annons: