två tjejer i gula västar med texten sommarjobb

Sänkt åldersgräns för stadens feriejobb skulle hålla fler unga borta från kriminalitet, tror centerpartisterna Patrick Amofah och Johan Kling.

Snart är det sommar igen och vi vet att risken för att unga rekryteras till kriminella nätverk är som störst just när skolorna håller stängt. Vi vet också att allt yngre barn och ungdomar dras in i gängkriminalitet. Men genom att erbjuda unga en möjlighet att hålla sig sysselsatta med meningsfullt, enklare arbete och ge dem ett sammanhang och möjlighet att tjäna egna pengar tänds förhoppningsvis också en framtidstro. 

Varje ungdom i riskzonen som väljer en annan väg än den kriminella är en seger för samhället. Stockholms stad ska ligga i framkant när det gäller att lotsa unga från utanförskap till arbete. Därför borde vi, som Centerpartiet föreslagit i en motion till kommunfullmäktige, sänka åldern för att kunna ansöka om ett feriejobb inom stadens verksamheter till 13 år. Och genomföra ett särskilt pilotprojekt med feriejobb riktade till åldersgruppen 13–15 år i ytterstaden redan i sommar. 

Patrick Amofah, gruppledare för Centerpartiet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Johan Kling, centerpartist och vice ordförande för arbetsmarknadsnämnden

Print Friendly, PDF & Email
Annons: