Somalias utrikesminister på besök i Kista.

Somalias utrikesminister Ahmed Isse Awad har varit på officiellt besök i Sverige. Under sitt besök passade han även på att träffa sina landsmän på ett möte i Kista Träff.

En delegation med den somaliska utrikesministern i spetsen träffade på fredagskvällen den somaliska diasporan i Sverige. Ahmed Isse Awad  inledde sitt tal i Kista Träff att med tacka Sverige som gett skydd och hem till över hundra tusen somalier.
– Sverige har gjort ett positivt avtryck i vårt land genom att aktivt stödja återuppbyggnaden av Somalia och gör det möjligt för oss att genomföra ekonomiska reformer.

Under sitt besök i Sverige träffade han både Sveriges utrikesminister Margot Wallström (s) och biståndsminister Peter Eriksson (mp). Margot Wallström informerade om att Sveriges bistånd till Somalia fördubblas, stödet kommer att uppgå till 3 miljarder för perioden 2018-2022.

Annons:

Ahmed Isse Awad, som var inbjuden till mötet av Somaliska Riksförbundet, tackade också alla somalier som lever i andra länder.
 – Ni, den somaliska diasporan i Europa och i USA, bidrar med stora resurser för landets ekonomiska utveckling. Vi tror att civilsamhället spelar i en viktig roll i skapande av en hållbar och stabil regering,

Han konstaterade att varje land behöver en regering som säkerställer landets suveränitet och gränser. Medborgarnas grundläggande behov måste tillfredsställas, så som tillgång till hälso- och sjukvård, grundläggande utbildning, vatten och elförsörjning.
– Utan en regering hamnar landet i anarki, sade Ahmed Isse Awad. Då har staten inte längre kapacitet eller förmåga att garantera säkerhet och stabilitet. Då kan olika väpnade grupperingar härja fritt och det leder till omfattande flyktingströmmar både till våra grannländer och till EU.

En av den somaliska regeringens största utmaningar är att eliminera terroristgruppen Al-Shabab. 

– Det är regeringen som ytterst ansvarar för medborgarnas trygghet. Men vi har en lång väg att vandra innan vi lyckas att få till stånd en väl fungerande regering som är fri från korruption, nepotism och vänskapskorruption, sade Ahmed Isse Awad.

Den somaliske utrikesministern var trots allt optimistisk inför framtiden.

– Landets rättssystem förbättras, det är ett resultat av att regeringen prioriterar säkerhetsfrågor. Att skapa stabilitet i landet skapar grundläggande förutsättningar för landets återuppbyggnad

Den somaliske utrikesministern pläderade för ekonomiska reformer, frihandel och regional integration.

– Vi vill skapa bra förutsättningar för småföretagare så att de blir självförsörjande. Vi vill bidra till regionens stabilitet genom ett nära samarbete med våra grannländer som Etiopien, Djibouti, Eritrea, Kenya och Uganda. Samarbetet gäller också skapande av gränsöverskridande frihandel och informationsutbyte mellan ländernas säkerhetsstyrkor för att förebygga terrorattacker.

Kahin Ahmed
Print Friendly, PDF & Email
Annons: