Socialdemokraterna hårt kritiska mot Ole-Jörgen Perssons beslut

Debatt/Insändare

Igår kväll tog Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ett mycket dåligt beslut om att inte förlänga samarbetet med Folkets Husby. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har en ny ordförande. Men den nya ordföranden väljer att driva samma blå politik som sin föregångare.

Beslutet att inte förlänga samarbetet, så kallade IOP med Folkets Husby är kortsiktigt och dumt. Tyvärr verkar det vara ideologi som styr och inte praktiska resultat för den moderatledda majoriteten. 

Folkets Husby är en mycket populär verksamhet och har fått mycket uppmärksamhet för sina aktiviteter och verksamheter under åren. Föreningen består av 54 medlemsföreningar och har stort förtroende i lokalsamhället. Mötesplatsen rymmer allt från föräldragrupper, kulturaktiviteter och debatter till samhällsvägledning och juridisk rådgivning. Folkets Husby har exempelvis samarbetat med forskare från Lunds Universitet för att undersöka tryggheten i Järvaområdet. 

Vi är därför mycket kritiska till stadens agerande mot Folkets Husby. Att helt utan förvarning avsluta stadens samarbete kommer få stora konsekvenser, inte minst för föreningen men särskilt för de boende i Järvaområdet. Om vi hade bestämt hade samarbetet förlängts.

Socialdemokraterna i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Print Friendly, PDF & Email