Järva har varit relativt skyddat från Corona-pandemin eftersom få härifrån åker slalom i norra Italien under sportlovet, som man gör i Täby och Danderyd.
Men nu är risken stor att spridningen tar fart. 

Idag stänger Kista International school igen på grund av Corona-viruset. Stängningen gäller i en vecka men Kista International lär inte vara ensamma om sitt beslut. I Córdoba-skolan var en minoritet av eleverna på plats den senaste veckan. Fler skolor lär följa eftersom många föräldrar håller barnen hemma.

Förhoppningen är förstås att barnen stannar i hemmet, men många bor trångt och där bor ofta också barnens mor- eller farföräldrar, som har goda skäl att vara mycket oroliga för Corona-viruset.

Det troliga är därför att vi får se en flerdubbling av antalet unga som hänger i Kista Galleria, Tensta eller Rinkeby centrum på fritiden. Problemet är att ingen är förberedd på detta. Inte sociala myndigheter, inte idrottsklubbar och inte kulturen.

Annons:

Inför alla lov har stadsdelarna tidigare haft kontakt med klubbar och gett stöd till de klubbar som arrangerar öppen, gratis verksamhet. Något sådant finns inte nu.

Mårten Westberg
Print Friendly, PDF & Email
Annons: