Inom kort presenterar regeringen utredningen om marknadshyror. Vi i Järva som är hårt drabbade av coronaviruset som sprider sig i trångbodda familjer kräver att utredningen omedelbart stoppas i papperskorgen.

Marknadshyror förvärrar en redan svår situation, ökar segregationen, spär på trångboddheten och ställer fattiga människor på gatan Enligt utredningen som Hyresgästföreningen har gjort drabbar marknadshyror hela staden. Högst blir hyrorna på Östermalm, men även på Järva blir hyreshöjningarna märkbara.

En tvårummare på Järva beräknas öka med minst 1500 kronor i månaden

En tvårummare på 58 kvadratmeter  på Järva beräknas öka med minst 1500 kronor i månaden enligt Hyresgästföreningens beräkningar. För en trea eller en fyra blir ökningen självklart ännu högre. Det blir en kännbar ökning, speciellt om man är lågavlönad.

 I en tid när människor är rädda att förlora sina jobb, bli smittade av coronaviruset och att inte kunna betala hyran ska politiken lösa de problem som människor har stället för att komma med förslag som ger all makt till fastighetsägarna.

Marknadshyror gynnar dem som kan tjäna pengar på hyresfastigheter

Marknadshyror är ett tecken på  en sjuk bostadsmarknad som bara gynnar dem som kan tjäna pengar på hyresfastigheter. Politiken måste istället se till att vi får  en bostadspolitik som omfattar alla.

På kort sikt gäller det att stoppa alla vräkningar och införa hyresrabatter för de hyresgäster som förlorar sina inkomster under krisen. Sedan måste politikerna ta ansvar för bostadsbyggandet så att det byggs bra bostäder för alla oavsett inkomst.

Den här krisen visar hur viktigt ett tryggt hem är. Marknadshyror leder till otrygghet därför ska de stoppas.

Ann-Margarethe Livh, Hyresgästföreningen Järva
Print Friendly, PDF & Email