polis på häst och folk på torget i Husby.

DEBATT ”Skandal att låta Paludan bränna Koranen i Husby – men vi låter oss inte provoceras!” skriver Husbyrådet i ett uttalande inför Rasmus Paludans planerade besök i Husby imorgon.

Det är enligt vår mening en skandal att polisen i Stockholm har gett nya tillstånd till den högerextreme Rasmus Paludan och hans grupp “Stram Kurs Sverige” att nu på lördag återuppta sin förortsturné med koranbränningar, däribland på Edvard Griegsgången 22 i Husby centrum på lördagen den 14:e maj. ”Vi blir 2-10 personer. Megafon, tändare, böcker”, skriver Paludan i sin nu beviljade ansökan.

Islamofobi och rasism har ingen plats i Husby. Många husbymammor har för sina barns säkerhet enats om en uppmaning till alla att inte gå till platsen där Paludan tänker uppträda på lördag. 

Vi hoppas att inga husbybor eller personer utifrån går i Paludans fälla

Viktigast är att förhindra allt våld. Vi hoppas att inga husbybor eller personer utifrån går i Paludans fälla.

Vi kan vittna om att beviljandet av Paludans koranbränning har väckt en stor oro bland husbyborna. Paludans turné syftar till att medvetet försöka provocera till våldsamma motreaktioner som sedan kan utnyttjas till att stärka invandrarfientliga åsikter och den strukturella islamofobin i samhället. En turné med systematiska koranbränningar i ett stort antal invandrartäta förorter är inget annat än organiserad hets mot folkgrupp, som blir extra upprörande genom att den tillåts pågå i skydd av massiva polisuppbåd och även försvaras av en rad ledande politiker och medier. 

Beviljandet av Paludans valmöte har skett mot bakgrund av en dom i den regionala förvaltningsrätten i Göteborg som ansåg att det var fel av polisen att neka Paludan tillstånd att hålla sitt möte i Borås den 29 april, samtidigt som den lämnade öppet för polisen att välja annan tid och plats än den ansökta med hänsyn till ”ordning och säkerhet vid den allmänna sammankomsten”. 

Att bevilja Paludan tillstånd till ännu en koranbränning på Husby torg står enligt vår mening i strid mot varje rimlig tolkning av lagen om hets mot folkgrupp. Detta kan heller på inget sätt underlätta arbetet för de socialt förebyggande åtgärder som kan ge framtidshopp åt våra unga. 

Husbyrådet

FaktaHusbyrådet är ett generationsöverskridande råd som startade under hösten 2021. Det ska engagera boende för att hitta nya vägar för inflytande och delaktighet i Husby. Rådet består av 11 ledamöter boende i Husby. 

Print Friendly, PDF & Email