Byggnaden Husbybadet utifrån.

År 1999 firade Husbyborna en av sina segrar. Efter tjugu år med namnlistor, uppvaktningar, möten och demonstrationer hade det badkar med skylten HUSBYBADET, som badhusgruppen ställt ut på tomten och som var en del av del av manifestationerna, ersatts med ett riktigt badhus.

Badet hade varit planerat redan innan Husby började bebyggas, men det satt långt inne att göra allvar av planerna. Visserligen hade politikerna krympt badet och skurit ner tvätt-och omklädningsrum så att det uppstod mögel och snart fick man stänga, sanera och bygga om. Dumt nog hade de låtit byggfirman lösa sig från femårsgarantin med någon futtig miljon, så kostnaden för saneringen hamnade alldeles i onödan på skattebetalarna. 

En annan besparing som nog inte var så smart var att avvisa badhusgruppens förslag att bygga en kulvert för att ta vara på spillvärmen från ishallen för att värma upp badet. Energi var gubevars näst intill gratis, ansåg politikerna på 1990-talet, och inget som man behövde hushålla med!

Och att tänk att få bada bastu igen!

Inte bara Husbyborna ville bada, vårt bad blev ett utflyktsmål. Ganska snart visade det sig att efterfrågan var så stor att man under helgerna måste förbeställa och boka sina besök.

Men ett bad fick vi och fint är det! Och det har gett oss glädje och avkoppling med bad och träning och haft betydelse för folkhälsan och simkunnigheten på Järvafältet.

Själv har jag pausat mitt årskort och längtar efter det utlovade vaccinet så jag kan återuppta min träning på Husbybadet. Och att tänk att få bada bastu igen!

Vad var det för knäppgökar som byggde ett badhus med en livslängd på bara trettio år?

Men idag läser jag i DN att badet ska rivas om åtta år. Till dess ska det underhållas och hållas öppet, säger idrottsborgarrådet, Karin Ernlund (C). Sedan ska det ersättas med något annat bad, där eller någon annanstans på Järvafältet, för ett bad behövs. Det har hon förstått.

Men man tar sig för pannan. Vad var det för knäppgökar som för tjugu år sedan byggde ett badhus med en livslängd på bara trettio år? Handlar det om att snålheten bedrar visheten, eller om okunnighet? De kunde väl ha tittat på Sturebadet från 1865 eller Centralbadet som byggdes 1904! De står där än. Eller lärt av antikens romare och greker. Att bygga bad är ju en gammal beprövad konst.

Eller beror det på bristande underhåll? Att vårda det man har är kanske inte Stockholms stads bästa gren.  

Mats Leander
Print Friendly, PDF & Email