Porträtt av Anders Cardell

Sverigedemokraternas senaste förslag faller egentligen under rubriken ”för dumt för att kommentera”, men någon kanske skulle kunna tolka det som en ”smart idé” så här kommer en kommentar. 

Sverigedemokraterna har nyligen presenterat ett förslag om att hela familjer ska kunna utvisas om en familjemedlem begått ett brott och att “asocialitet” ska vara en grund för utvisning. Jag skulle vilja att alla som har en släkting som fastnat i missbruk, psykisk ohälsa eller andra former av destruktivitet funderar över innebörden av SD:s förslag. 

De som har sådana erfarenheter vet vilken påfrestning det kan innebära för närstående. 

Annons:

I mitt arbete träffar jag hela tiden anhöriga som arbetar eller studerar samtidigt som de lever med en ständig oro, frustration och sorg över deras familjemedlems livssituation. Förutom alla ordinarie utmaningar i vardagen innebär det ofta år av stress och oförutsägbarhet på sätt som är psykiskt nedbrytande. 

Vissa grupper bespottas och förlorar sina rättigheter

Man brukar säga att missbruk och beroende är demokratiska fenomen ”de diskriminerar inte någon”, alla kan drabbas. Detta gäller även för anhöriga.

SD har sedan partiet startade gjort allt för att polarisera och avhumanisera vissa grupper. Deras senaste utspel visar detta, än mer tydligt. Det är precis såhär samhället kommer utvecklas om man låter SD och liknande företeelser, få för stort inflytande i politiken.

Det vi får är ett förakt för det som betraktas som svagt och annorlunda, där vissa grupper bespottas och förlorar sina rättigheter. Det finns inget mer osvenskt än detta.

Vi kan inte utgå från premisser om en felfri befolkning när vi bygger vårt samhällssystem, vi behöver istället fundera på hur vi hanterar de problem som uppstår på bästa sätt. Det är så vi kan utvecklas som samhälle.

Om skolresultaten är dåliga funderar vi på hur vi ska kunna göra utbildningen bättre, vi säger inte att vi ska exkludera alla elever med koncentrationssvårigheter.

På samma sätt sparkar vi inte på människor som är anhöriga till en person som inte fungerar. 

Anders Cardell
Print Friendly, PDF & Email
Annons: