Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor och låstes felaktigt in på ett psykiatriskt sjukhus. När han 30 år senare fick resning och friades från alla misstankar nekades han skadestånd av staten för det felaktiga frihetsberövandet. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Samir staten för att få skadeståndsfrågan prövad i domstol. Efter att ha vunnit i hovrätten i juli 2021 har Högsta domstolen idag avslagit hans ersättningsanspråk.

 Enligt Högsta domstolen har Samir själv orsakat frihetsberövandet genom att felaktigt erkänna brottet. Trots att staten inte har ifrågasatt att Samirs erkännande var framtvingat under hot, anser Högsta domstolen att utredningen inte ger stöd för att Samir tvingats till sitt handlande genom våld eller allvarligt hot. Högsta domstolen avslår därför Samirs ersättningsanspråk.

– Den viktigaste upprättelsen fick jag när jag blev frikänd, men det kommer alltid vara ett öppet sår att staten inte tagit sitt fulla ansvar för det som hände, säger Samir Sabri i ett pressmeddelande.

Ett justitieråd var skiljaktigt och ansåg att Samir hade rätt till ersättning med 1,4 miljoner kronor. Justitierådet ansåg att något egentligt frivilligt agerande knappast förelåg eftersom Samir var 15 år när han erkände under mycket stark press från en nära anhörig. Erkännandet skulle inte heller ha lagts till grund för en fällande dom utan klar stödbevisning. Anspråket ansågs därutöver inte vara preskriberat.

Print Friendly, PDF & Email