Intresset för kolonilotter har ökat och många söker sig till fritidsträdgårdarna i Järva för att odla och umgås. Nyhetsbyrån Järva har kartlagt kötiderna till koloniträdgårdarna i området. 

Kötider, kösystem och antal lotter skiljer sig åt på de olika koloniträdgårdsföreningarna i Järva. Men en sak har de gemensamt – intresset är stort.

– Intresset har vuxit de senaste fem åren och många har ställt sig i kö. Den senaste som fick en kolonilott stod två år i kö, säger Alenka Bajramovic, ordförande för Lilla Rinkeby fritidsträdgårdar.

Hos Lilla Rinkeby fritidsträdgårdar får man enbart ta över en kolonilott om exempelvis en förälder går bort. Annars måste alla följa kösystemet. Men så fungerar det inte hos alla koloniträdgårdsföreningar. Vissa har inte lika hårda kösystem och låter folk ge bort sina lotter till någon i deras närhet och andra tycker det är viktigare med vilken typ av person de hyr ut lotten till.

Sundby Fritidsby är en förening som inte följer en kölista

Sundby Fritidsby är en förening som inte följer en kölista, utan har en intresselista. Fördelningen av stugor utgår inte bara efter kötiden, utan de tar också hänsyn till ålder- och könsfördelningen.

Gemensamt för de olika koloniträdgårdarna är att kötiderna kan variera. Det går inte att säga exakt hur lång tid man kommer stå i kö innan man får en kolonilott. Det beror på hur många som väljer att lämna sina kolonilotter. 

En person som är intresserad av en kolonilott gör rätt i att höra av sig till de olika föreningarna för att ta reda på hur situationen ser ut hos just dem. Då kan man också få information om hur man ställer sig i kö. Hos vissa koloniträdgårdsföreningar kan det däremot vara svårt att få tag på ansvariga och få svar på sina frågor.

Odlingslotterna funkar som ett andra vardagsrum

Katja Jassey är ordförande för paraplyorganisationen Stockholms koloniträdgårdar och hon ser att intresset för koloniträdgårdar ökade under pandemin. Hon var en av initiativtagarna till projektet Orten Odlar som startade 2019 men fick sluta under pandemin. Projektet syftade till att knyta kontakter mellan koloniträdgårdsföreningar i Järva och andra delar av Stockholm för att utbyta hållbara odlingstekniker, grödor och skapa en gemenskap. Ett annat viktigt mål var att visa på den mångfald som finns och bredda bilden av vem som kan ha en kolonilott. 

– Odlingslotterna funkar som ett andra vardagsrum, det är ett ställe att träffas och umgås på och man får plats, säger Katja Jassey. 

Katja Jassey tror att kolonilottsträdgårdar är viktiga för människors hälsa, framförallt den psykiska.

– Det välbefinnande och den trygghet som kommer av att ha en plats på jorden att sätta din grep i, det är jätteviktigt för folkhälsan. Att man är där och kan umgås med varandra på ett ganska kravlöst sätt, säger Katja Jassey.

Det är väldigt långa köer till stuglotter, men odlingslotter är lättare att få

Katja Jassey ser att det är långa kötider till kolonilotter runt om i Stockholm, framförallt längs den röda tunnelbanelinjen. Längs gröna linjen är det lite lättare att få en lott, men man får ofta räkna med att vänta i omkring tre år. Det är väldigt långa köer till stuglotter, men odlingslotter är lättare att få.

– Ute i Järva finns det områden som du kan få ganska snabbt fortfarande, men det tror jag beror på bristande information. Att folk inte vet om hur man gör för att ställa sig i kö, för om alla visste skulle de lotterna också ta slut på en gång, säger Katja Jassey.

Ungefärliga kötider för olika föreningar i Järva:

Granholmens koloniträdgårdsförening                    2 år, bryr sig också om vem personen är. 

Husby gård fritidsträdgårdar                                         2 år, 65 personer i kö.

Igelbäckens fritidsträdgårdar                                        3 år, nystartad kölista. 

Lilla Rinkeby fritidsträdgårdar                                      3 år.

Rinkeby hage fritidsträdgårdar                                     3-4 år, men de får byta bort sina kolonilotter.

Rinkebydalen fritidsträdgårdar                                      4-5 år, stängd kö.

Sundby fritidsby koloniträdgårdsförening                1,5 år, intresselista istället för kö.

Tensta fritidsträdgårdar                                                     2-3 år, men förväntar sig längre köer.

Från Hjulsta koloniträdgårdsförening, Kista gård fritidsträdgårdar eller Ärvinge fritidsträdgårdar kom inga svar.

Filippa Agnekil
Miranda Wretman
Theo Azcárate Odhag
Print Friendly, PDF & Email