2017 var det en oväntad succé. 2018 växte det kaos-artat. 2019 blev det ännu större och ännu bättre. Det blir ett Rinkeby Multi Sports Camp även höstlovet 2020, men för första gången kommer det krympa. Sedan är det slut.

På grund av Covid-19 släpps bara 40 deltagare in i Ungdomens Hus. 20 till får spela fotboll ute på planen bakom huset. Tio får orientera och tio till får spela discgolf i världens bästa discgolf-park. Max 80 deltagare alltså. Det är väldigt mycket färre än senast, då bara klättringen hade 700 uppstigningar till taket i Ungdomens hus.

Bara de mellan 10 och 16 år släpps in i Ungdomens Hus

För att klara att krympa RMSC så mycket kommer bara de mellan 10 och 16 år släppas in i Ungdomens Hus. Inga småbarn och inga föräldrar i år.

Poängsystemet från 2019 blir kvar. I varje sport kan man få en, två eller tre poäng. En poäng får man för att ha försökt. Två poäng för att verkligen ha försökt, sitt allra bästa. För att få tre poäng måste man dessutom vara en bra kompis.

Idrott

En poäng

Två poäng

Tre poäng

Basket

Försökt spela

Spelat sig svettig

Spelat juste, hejat på sina medspelare och applåderat motståndarna

Klättring

Försökt klättra

Inte givit upp

Peppat och hejat fram de andra

Disk-golf

Gått till Järva Diskgolf-park och tillbaka

Kastat frisbeen in i nio korgar

Hjälpt till att hitta frisbeen åt kompisar som kastat in den i buskage. Varit positiv.

 

En bra kompis på basketplanen eller fotbollsplanen är någon som är positiv mot medspelarna och dessutom applåderar motståndarna när de har gjort något bra. I klättring är det att hjälpa och peppa varandra. I orientering är en bra kompis någon som hjälper de andra hitta.

Målet med Rinkeby Multi Sports Camp är att få fler ungdomar att upptäcka en andra och gärna en tredje sport. De flesta i området har prövat fotboll och basket, men få är medlemmar i mer än en idrottsförening. I rikare delar av staden är det 16 gånger vanligare att ungdomar är medlemmar i två eller fler föreningar än vad det är i Rinkeby. Det gör att de ungdomarna blir bättre tränade, får färre skador och fortsätter idrotta längre.

Ingen av klubbarna får en krona i stöd från vare sig staden eller Riksidrottsförbundet

Tyvärr är detta det sista höstlovet som det arrangeras ett Rinkeby Multi Sports Camp. Familjebostäder är den enda sponsorn. Arrangemanget kostar 30-40 000 kr och innebär att klubbarna får ta minst 20 000 kr från klubbkassan. Ingen av klubbarna får en krona i stöd från vare sig staden eller Riksidrottsförbundet, som ändå har en stor annonskampanj om ”min andra idrott”.

Rinkeby Run nekas bidrag eftersom klubben inte sökte något LOK-stöd i februari. Akropol basket nekas stöd eftersom klubbens logotype inte fanns med i Stockholms stads information om Rinkeby Multi Sports Camp.

Mårten Westberg
Print Friendly, PDF & Email