Enheten för förebyggande föräldraskapsstöd på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har vunnit priset Kvalitetsutmärkelsen 2020 som delas ut av Stockholm stad.

Enheten vänder sig till alla föräldrar boende i stadsdelsområdet med barn upp till 18 år och arbetar med förebyggande socialt arbete i form av föräldraskapsstöd och rådgivning på flera olika språk.

Juryns motivering:

”Verksamheten har ett väl utvecklat kvalitetsarbete där medarbetarna ses som en kompetent tillgång. Det finns ett analytiskt tänkesätt och intresse för utveckling utifrån det geografiska områdets karaktär och utmaningar. Det är en verksamhet som är flexibel och öppnar upp för kontinuerlig dialog med brukarna.

Att skapa förtroende till brukarna i stadsdelen är av stor vikt och enheten arbetar innovativt med att öka möjligheterna att nå fler i sitt arbete. Ett arbete som gett resultat. Här används referenspersoner som är boende i stadsdelen och verksamheten samverkar med olika partners för att nå fler och marknadsföra enhetens insatser.

På enheten har också ett hembesöksprogram utarbetats. Något som uppmärksammats i såväl Stockholmsområdet som i övriga Sverige. Modellen har även belönats med Stockholms stads förnyelsepris.”

Susanne Tengberg som arbetar som avdelningschef inom Förebyggande socialtjänst och Fritid i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är glad över priset.

– Jag är så stolt! Det är ett kvitto på det viktiga och fina arbetet som utförs genom exempelvis hembesöksprogrammet, föräldrautbildningar och råd och stöd till föräldrar.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email
Annons: