Rinkeby folkets Hus+ Man framför bokhylla.

Rinkeby Folkets Hus får fortsatt IOP-avtal året ut. Enligt handlingarna som nu finns offentliga inför nästa möte i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, föreslås att sammanlagt 6,7 miljoner kommer att delas ut till sex föreningar.
– Mycket glädjande, säger ordföranden i Rinkeby Folkets Hus, Carl Hamilton.

Alla stadsdelens IOP-avtal upphörde vid årsskiftet, och inte förrän nu på sammanträdet i mars fattas beslut. (Bara Kista SC är undantaget, de har haft pengar hela tiden.)

Rinkeby Folkets hus sökte 2.148.924 kronor och de fick till och med lite till, 2 150 000 kronor.
– Ja, vi kan nu utveckla vår verksamhet på det sätt vi planerar, säger Carl Hamilton.

Annons:

Utöver Folkets Hus får Fryshuset Husby, Husby konst- och hantverksförening, Kista SC, Löparakademin och Studiefrämjandet fortsatt stöd från stadsdelen fram till 31 december 2022.

Stadsmissionen och Som United fick avslag

Stockholms Stadsmission och Som United hade också sökt bidrag. Stockholms Stadsmission hade ansökt om 3 622 080 kronor och fick avslag. Som United ansökte om 245 000 till en halvtidstjänst, men den ansökan avslogs också.

Meningen med så kallade IOP- avtal, idéburet offentlig partnerskap, är att staden ska ge långsiktigt ekonomiskt stöd för föreningsverksamhet. Men denna gång sträcker sig avtalet endast till årsskiftet.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Se hur de 6,7 miljonerna fördelades:

Fryshuset Husby 1 378 000 kronor.

Husby Konst– och Hantverksförening 324 000 kronor.

Kista SC  1 312 000 kronor.

Löparakademin 495 000 kronor.

Rinkeby Folkets Hus 2 150 000 kronor.

Studiefrämjandet 1 112 000 kronor.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: