Internationella Engelska Skolan Kista

I går publicerade Nyhetsbyrån Järva en intervju med en mamma, som var mycket kritisk till hur Engelska skolan i Kista har behandlat hennes barn. Hon anmälde skolan till Skolinspektionen och menade att skolans rektor gjorde en orosanmälan mot henne som hämnd. Engelska skolans rektor Mikael Östling Huhta ville tidigare inte kommentera uppgifterna när Nyhetsbyrån Järva kontaktade honom. Men nu svarar han på kritiken i ett mejl:

Elevernas bästa är det viktigaste för oss som jobbar i skolan. Därför är det tråkigt när föräldrar är missnöjda med skolans insatser för deras barn. I det här fallet känner vi inte igen oss i beskrivningen som ges.

Vi har ett väl fungerande samarbete med berörda myndigheter, däribland socialtjänsten, för att säkerställa en bra skolmiljö för alla våra elever. Men av hänsyn till elevernas integritet kommenterar vi aldrig stödinsatser för enskilda elever i media. Detsamma gäller givetvis vår anmälningsplikt till socialtjänsten om vi känner oro för att ett barn under vårt beskydd riskerar att fara illa.

Annons:

Barnets bästa är också utgångspunkten när skolan besvarar föräldraklagomål och andra ärenden. Det är också därför eventuella anmälningar och korrespondens med Skolinspektionen alltid sker direkt till den berörda myndigheten. 

I det aktuella fallet fick skolan i somras i uppdrag att utreda klagomålen och vidta eventuella åtgärder. Efter vår redovisning har Skolinspektionen gjort bedömningen att uppföljningen av ärendet är avslutat.

Mikael Östling Huhta, rektor på IES Kista
Print Friendly, PDF & Email