Rebellmammorna är en stor grupp mammor som tänker på klimatet och i vilket skick vi lämnar jorden till våra barn. Rörelsen startade när mammor i Malmö pratade med varandra och insåg att ingen förändring sker när man bara pratar utan det krävs agerande. Deras samtal var starten för en rikstäckande rörelse.  

Rebellmammorna anser att klimatet och sociala frågor hör ihop och deras mål är att fler engagerar sig i klimatrörelsen för att få möjlighet att påverka. Gruppens aktioner är alltid fredliga och brukar gå ut på att deltagarna sitter i ring på marken, sjunger sånger och håller upp skyltar med klimatpolitiska budskap och sina barns namn.

– Man behöver inte vara mamma för att vara med i gruppen för det finns många uppgifter vi behöver hjälp med, säger Mariam Jallow Tholozan.

Annons:

I söndags träffades representanter för de båda organisationerna

Organisationen Geesgud, kvinnoföreningen i Tensta, som ordnar en rad olika aktiviteter för mammor och barn, träffade Rebellmammorna i söndags för att diskutera framtida samarbete. De båda grupperna var eniga om att något måste göras i klimatfrågan.

Efter att Rebellmammorna bildades har de inspirerat fler föräldrar till engagemang för klimatet. Det finns nu också en rörelse för Rebellpappor.

Monica Jansson

Print Friendly, PDF & Email
Annons: