Rapport från Norra Järva Stadsdelsråds årsmöte

Föreningsliv/Insändare

Gängkrig och iskalla högervindar måste bemötas med krav på social upprustning

På Norra Järva Stadsdelsråds årsmöte konstaterades att ortens folk befinner sig under extrem press. Förutom alla våra vanliga problem i ett alltmer ojämlikt och segregerat samhälle har vi och våra grannar drabbats mycket hårdare än andra av både coronapandemins dödlighet och den ekonomiska kris som den har fördjupat.

Det är mot våra unga som den ökade arbetslösheten slår allra hårdast. Vi har också chockats av både sommarens fruktansvärda blodsfejd mellan kriminella gäng och av den kriminalpolitiska kapprustning som detta har lett till, där en repressiva agenda helt dominerar över förebyggande åtgärder, sociala insatser och avhopparverksamhet. 

Att de flesta etablerade media ignorerade det protestmöte med 300 deltagare som vi organiserade i Husby den 5 september på temat Ned med vapnen, rusta upp förorten, visar också hos dem en bristande respekt för ortens folk.

Ytterst lite handlar om att tackla kriminalitetens verkliga orsaker

Iskalla vindar blåser nu upp bakom krav på att ytterligare skärpa det omfattande 34-punktprogram mot gängkriminaliteten som regeringen lade fram efter blocköverskridande samtal för ett år sedan, där regeringen redan hade inkluderat en mängd repressiva krav från den M- och SD-ledda högeroppositionen, men där ytterst lite handlar om att tackla kriminalitetens verkliga orsaker. Från M, KD och SD kastas det ena rättsvidriga förslaget efter det andra fram, samtidigt som regeringen duckar: utvisning av icke dömda gängmedlemmar, fängelser utomlands, avlyssning av icke brottsmisstänkta, provokativa visitationszoner osv.

Även några poliser har sällat sig till det repressiva drevet. I en Eko-intervju med den biträdande rikspolischefen Mats Löfving, som den 1 oktober blir ny regionpolischef i Stockholm, påstod denne på lösa grunder att det i Sverige finns ett 40-tal kriminella klaner som kommit till Sverige enbart för att begå brott. Att etablerade politiker inte ens har reagerat mot hans ord om att deras barn “har en ambition redan från födseln av att ta över i kriminalitet” eller förslag om att införa visitationszoner, där “den som inte vill visiteras kan ju hålla sig undan”, är också extremt oroande.

Men precis som Carro Sinisalo och andra upprörda mammor förklarade på mötet i Husby, så föds inga barn kriminella eller med vapen i hand.

Enligt Fredrik Kärrholm är huvudproblemet en ‘gangsterkultur’ med ‘brist på svensk moral’

Enligt Fredrik Kärrholm, som både är kriminolog och polisinspektör i Rinkeby, tidigare ledarskribent på SvD och författare till både Polishandboken och en ny bok om Gangsterkultur, är huvudproblemet i stället den “gangsterkultur” med “brist på svensk moral” som han anser råder i invandrartäta stadsdelar. 

Socioekonomiska faktorer har enligt Kärrholm “ett begränsat förklaringsvärde för gäng­kriminalitetens framväxt”, då Sverige enligt honom redan har en väl utbyggd välfärd, med “mer pengar per skolelev än genomsnittet för OECD-länderna” och en “genomgående god bostadsstandard” (DN Debatt 9 september). Att “kriminalvård inte fungerar”, att “hjärnans frontallob inte är fullt utvecklad förrän i 25-årsåldern” samt att “testosteronnivåerna börjar sjunka i 30-årsåldern”, tar han som argument för att unga kriminella måste låsas in under mycket lång tid. Kanske till dess att deras nivå av testosteron sjunker?  

Vi ber att få protestera

Vi ber att få protestera. Det finns, som till exempel fyra forskare i kriminologi har invänt på DN Debatt, inget stöd i den samlade forskningslitteraturen om ’avskräckning genom dömande’ som visar att brottsfrekvenser kan minskas genom att öka strängheten i de straff som ges i domstolar. Även poliser som Fredrik Gårdare, en av landets främsta experter på gängbrottslighet, delar detta synsätt. “Tror vi att vi kan hitta en lösning genom inlåsning så vi biter vi oss i svansen. Detta är en tragik, flera har tagit livet av folk, är farliga och måste låsas in. Men allmän inlåsning är ingen lösning, vi har skjutit upp kraftfulla åtgärder alltför länge”, förklarar han i tidningen ETC. “Det handlar till exempel om bryta boendesegregationen, att genomföra stora förändringar” menar Gårdare. 

Fokus måste ligga på att skapa nytt hopp om vägar till en bättre framtid

Visst finns det oroande tecken på ett missriktat förhärligande av en kriminell livsstil bland unga olycksbröder. Men det är i ett klassamhälle där välfärden rivs ner och hoppet om en trygg framtid sviks som kriminaliteten tar fart. Det är självklart polisens uppgift att gripa och lagföra mördare och grovt kriminella. Men som den intensiva diskussionen på årsmötet visade måste fokus ligga på att ge socialt stöd till de barn som riskerar att dras in i kriminalitet, skapa nytt hopp om vägar till en bättre framtid och ge en andra chans till de många unga killar som skolan har misslyckats med och en rejäl satsning på avhopparverksamhet för redan kriminella. 

Det är mot denna bakgrund som en stor del av Norra Järva Stadsdelsråds årsmöte handlade om att fila på ett annat sorts socialt fokuserat 34-punktsprogram.

Arne Johansson

Läs Norra Järva Stadsdelsråds 34-punktsprogram här.

Print Friendly, PDF & Email