Nattalie Ström Bunpuckdee är född och uppväxt i Hjulsta. Hon är en feministisk aktivist och poet, sedan länge engagerad i samhällsfrågor. 
 – Vi som lever i olika orter i vårt land blir diskriminerade på alla plan; i arbetslivet, utsatta för rasprofilering, vi har nästan ingen samhällsservice och inga mötesplatser, säger Nattalie.

Om jag vore statsminister…

 – Då skulle jag fördela resurser jämnt och övergripande. Jag skulle se till att alla får en likvärdig skola, få ner siffrorna för arbetslöshet, ge mer pengar till föreningslivet. Det finns många eldsjälar, men samhället har behov av fler mötesplatser. Det krävs förebyggande åtgärder när det gäller kriminalitet, mot segregation och utanförskap. Det är viktigt att resurserna förvaltas på rätt sätt, att se till att människor har lika livsvillkor och inte bara lägga fokus på övervakning och repressiva åtgärder.

 – Dessutom borde alla gå en kurs för att checka sina privilegier och fördomar. Det är viktigt att se hur kvinnohat genomsyrar samhället och det strukturella förtryck som romer, samer och den muslimska befolkningen utsätts för. 

Vilka är de viktigaste frågorna i världen?

 – Att man följer FNs deklaration om mänskliga rättigheter, det gäller sexuell läggning, hudfärg, religion, etnicitet och likvärdiga livsvillkor. Vi måste minska klassklyftorna när två procent är världens rikaste och resten är fattiga. Varför denna orättvisa? Alla ska ha samma chans i livet att få en bättre framtid. 

Vilka är de viktigaste frågorna i Sverige?

 – Jämställdhet och en likvärdig skola, vart du bor ska inte avgöra om du får en bra utbildning. Skolor ska inte kunna gå med vinst, utan vinsten ska tillbaka till skolan. Stora frågor som diskriminering, klassklyftor, sexism och likvärdiga livsvillkor är återkommande frågor. Fördela resurserna jämt och förebygga utanförskap. Vi som lever i orten diskrimineras, här finns nästan ingen samhällsservice och inga mötesplatser. Man har ett sämre liv med mindre pengar. Långtifrån alla föds med rika föräldrar som man kan ärva ifrån. Och som har fastigheter och etablerade kontaktnät när det gäller yrkeslivet. Det är riktigt dyrt att vara fattig. Många politiker vill utrota fattiga, men inte fattigdomen. 

 – Flyktingpolitiken är viktig. Många har flytt hit på grund av krig, de har lämnat sina hem och bara det är traumatiskt. Psykisk ohälsa är ett problem över hela världen idag. Sverige är en stor vapenexportör och har ett ansvar här. Dessutom borde det byggas mer hyresrätter. När marknaden och kapitalismen styr blir det tufft för många.

Vilka är de viktigaste frågorna i orten där du bor, Hjulsta?

 – Tyvärr är vi drabbade av skjutningar och vi skulle behöva ordentlig krishantering. Det är inte de boende som ska ansvara för det, utan det är politikernas ansvar. Jättemånga är engagerade, både unga och gamla i vårt område, så som Tenstaflickorna, Folkets Husby med sina trygghetsundersökningar som utgår från folket, BK Bussenhus och många fler. Det är viktigt att vi får lika villkor i orten, som jobb, skola och utbildning. Forskningen visar att fattigdom och kriminalitet går hand i hand. Fattigdom är ett symptom på segregation och utanförskap. Om man inte kommer in i arbetslivet, inte har tilltro till politikerna eller till rättsväsendet, vad händer då? Alla måste försörja sig och hur gör man pengar då? Jag tror ingen vill bli kriminell.

Krista Sirviö
Bild: Hajan Bajar

Inför valet i höst intervjuar Nyhetsbyrån Järva en rad Järvabor om vilka frågor de anser vara viktigast.

Print Friendly, PDF & Email