Foto: Malcolm Jacobson

Beslutet är taget. Stockholms stad ska anlägga en begravningsplats nedanför Granholmstoppen på Järvafältet. Men vad som kommer hända med discgolfparken som ligger där idag är fortfarande oklart. Stadsbyggnadskontoret har fortfarande inte hittat någon ny plats för den omtyckta parken.

Björn Erdal
Foto: Ola Erdal

Den sista september går discgolfparkens kontrakt ut och de ansvariga politikerna har inte svarat när parkens företrädare har försökt nå dem. Det säger Björn Erdal från nätverket Låt parken leva, som är en av dem som engagerat sig i discgolfparkens framtid.

 Är det en medveten strategi från politikerna att göra sig otillgängliga, tror du?

Annons:

– Nej, men det är en medveten strategi att osynliggöra parken. Ansvaret ligger hos många instanser.

Björn Erdal är själv aktiv inom Socialdemokraterna, men han har inte förmått påverka sitt parti i frågan om parken.

De har en väldigt speciell uppfattning om demokrati.

– Vi har försökt få ut politiker till området och gå med dem i parken så att de ska få se vad de har bestämt. Men då säger de att det är ingen idé att vi kommer, för ni har en annan åsikt än vi. De har en väldigt speciell uppfattning om demokrati. Det här skulle inte ha funkat någon annan stans. I ett mer medelklassigt område hade Kyrkogårdsförvaltningen blivit bortjagade.

Men det är ju många i området som är positiva till begravningsplatsen…

– Jag kan förstå att man vill ha en begravningsplats i området, men det finns minst tre andra platser i närheten som skulle vara möjliga. Det är staden som har valt ut den här specifika platsen, inte boende i området. Det skulle bli en mycket bättre begravningsplats bara 200 meter bort.

Björn Erdal tror att Stockholms stad vill bli av med discgolfparken så fort som möjligt. Det kommer att bli lättare att spärra av och gräva upp området när parken har fått förfalla ett tag menar han.

Vad har de att vinna på att låta parken förfalla, är inte hela poängen med platsen att den är så fin?

Arkitektskisserna är förljugna. När de anlägger begravningsplatsen kommer de behöva vända upp och ner på hela parken. Vi har räknat ut att de kommer ha ner 1000 träd bara under första etappen av bygget. Sedan kommer de att behöva återskapa allting och det kommer att ta jättelång tid. Det kommer bli en byggarbetsplats. Inte alls som på bilderna.

Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email
Annons: