Så var det dags för oppositionen i Stockholms stadshus att medverka i de möten som Stiftelsen Global Village anordnar mellan politiker och allmänhet under våren. Mötet ägde rum digitalt och som mest var 47 personer med.

Från Socialdemokraterna medverkade Karin Wanngård, Jan Valeskog, Emilia Bjuggren och Kadir Kasirga. Rashid Mohammed representerade Vänsterpartiet och från Feministiskt initiativ deltog partiledaren Farida al-Abani. De första 25 minuterna gick åt till Ahmed Abdirahmans inledande ord och politikernas presentationer av sig själva. Sedan fick Ilhan Kellecioglu från Ort till ort i Husby ordet. Han hade samlat representanter från Husby, som satt corona-säkert i Folkets Husby.

– Vi är alla ilskna och trötta på bostadssituationen hos Hembla. Vi har träffat Fi och V och enskilda ledamöter av socialdemokraterna, och de stödjer vårt arbete. Nu ville jag rikta frågan direkt till Karin Wanngård. Hur ser du på en återkommunalisering av Hemblas lägenheter?

Hur ser du på en återkommunalisering av Hemblas lägenheter?

Karin Wanngård, som är socialdemokraternas gruppledare och oppositionsborgarråd, gav Ort till ort sitt stöd, men gav inget direkt svar.
– Det är pinsamt hur Hembla beter som som fastighetsägare, så att människor känner sig tvungna att flytta. Det är ju väldigt stora riskkapital i botten i företaget, så det handlar inte om långsiktiga investeringar, utan man försöker kräma ur det mesta ur hyresgästerna.

Det var fel att fastigheterna såldes när de såldes, med facit i hand så vet jag att det

Men Karin Wanngård gjorde självkritik.
– Ja, det var fel att fastigheterna såldes när de såldes, med facit i hand så vet jag att det. Jag tycker att det är jättebra att ni driver på i den här frågan.

Ilhan Kellecioglu ställde frågan en gång till. Han ville veta om socialdemokraterna var beredda att bilda en tillfällig allians för att återkommunalisera Hemlas fastigheter i Husby. Karin Wanngård lovade det.
– Får vi egen majoritet, så ser jag inga problem. Om det blir s, v och fi så skulle det gå bra. Men det handlar också om en prisfråga. Vi delar er uppfattning och håller med er.

Ilhan Kellecioglu konstaterade att Hembla får fortsatt förtroende att köpa mark och bygga fritidsgårdar. Nu har Hembla dessutom blivit inröstade i Sveriges Allmännytta, intresseorganisationen som leds av en socialdemokratisk ordförande. Han ville veta hur socialdemokraterna tänker stoppa den utvecklingen.

Vår representant i Sveriges Allmännytta reserverade sig mot beslutet

– Vår representant i Sveriges Allmännytta reserverade sig mot beslutet att Hembla skulle bli fullvärdig medlem. Jag tycker att man ska fortsätta att putta på Hembla, just nu försöker de tvätta sitt företagsnamn. Men jag tror tyvärr de gör det för att skaffa en tjusig fasad, svarade Karin Wanngård.

Moissis Nikolaidis, ordförande i Grekiska föreningen i Rinkeby, berättade om de problem som turkiska, eritreanska och grekiska föreningen har att betala hyran nu under pandemin. 
– De intäkter vi annars har har uteblivit på grund av covid-19, eftersom vi har varit tvungna att hålla stängt. Nu har vi svårt att betala våra hyreskostnader. De lokala föreningarna behövs för att hålla centrum levande och tryggt. Vad gör ni för oss?

– Hade vi fått vara med och bestämma, så hade vi gett lika mycket stöd till föreningslivet och civilsamhället, som till näringslivet, svarade Emilia Bjuggren.

Vi har samma problem med Hembla i Rinkeby, det är inte bara i Husby

Den före detta medborgarvärden Mohamed Hagi Farah fick ordet. Han inledde med att konstatera att halva Rinkeby ägs av Hembla.
– Vi har samma problem med Hembla i Rinkeby, det är inte bara i Husby.

Sedan konstaterade Hagi Farah att skillnaderna i Stockholm har ökat under pandemin, med ökad arbetslöshet.
– Det enda som man satsar på i Järva är polis och vakter. Men de löser inte sociala problem och trångboddhet. Vad gör oppositionens partier konkret för att minska skillnaderna mellan fattig och rik i Stockholm? Är ni beredda att införa en Robin Hood-skatt i staden, lik den skatt som finns nationellt?

– Det är staten som beslutar vilka skatter som finns. Men vi har en stor omfördelning mellan stadsdelarna, om ni tittar på vad som satsas på skola och socialförvaltning, redan idag. Det fungerar ungefär som Robin Hood-skatten, svarade Jan Valeskog.

Men han sade också att socialdemokraterna är överens om att det behövs en mer rättvis skattepolitik.
– Vi måste göra ett bra val så att vi får förutsättningar att förändra fördelningen av skattemedlen.

Mötet hann med en rad frågor; om idrott, skolan, marknadshyror och om den fullständiga bristen på offentliga mötesplatser i Järva.

Hur kan ni låta dem hugga ner 2000 träd?

Sista frågan rörde Järvafältet. En av deltagarna frågade hur politikerna kan förstöra järvabornas rekreationsplats och bygga en begravningsplats. ”Hur kan ni låta dem hugga ner 2000 träd?”

 – Den här frågan har behandlats i nästan 20 år och enligt demokratins alla regler. Det handlar om 250 träd och 400 nya ska planteras. Jag tror att det kommer att bli väldigt bra, svarade Jan Valeskog, S.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email