Två medelålders män står glada utanför en dörr

De tomma gårdslokalerna i Husby har börjat öppnas upp igen, en efter en. Tack vare ett initiativ från Norra Järva stadsdelsråd, som tillsammans med den lokala hyresgästföreningen Balla backen, drivit frågan.

Inne i Folkets Husby sitter Mohamed Said och Arne Johansson, de är båda ledamöter i Husbyrådet, som arbetar för att öka invånarnas delaktighet i Husby. De visar en av lokalerna som den lokala hyresgästföreningen numera ansvarar för.

För mer än ett år sedan startades kampanjen för att öppna lokalerna av flera föreningar i Husby, bland andra Norra Järva stadsdelsråd, Folkets Husby och Husbyrådet. Förhoppningen är att fler mötesplatser ska förbättra sammanhållningen på gårdarna, särskilt efter de upprepade skjutningarna. Idag har lokala hyresgästföreningar lyckats få tillgång till fyra lokaler. Det finns inget konkret svar på varför lokalerna har varit stängda.

– Jag tror, att det är en kombination av att bostadsbolagen vill spara pengar och att det inte har funnits några fungerande hyresgästföreningar som har kunnat ansvarat för uthyrningar, säger Arne Johansson.  

Förvaltarna visste inte varför lokalerna stod tomma

När lokalkampanjen drog i gång visade det sig att förvaltarna inte hade koll på vare sig gårdslokalerna eller adresserna. De visste inte heller varför lokalerna stod tomma. Men Arne Johansson säger att de har fått en bättre kontakt med förvaltarna nu.

Lokalen på Trondheimsgatan 10 i Husby är nästan klar för uthyrning. Lokalen har vita väggar, kylskåp, kokplatta samt ett mötesbord med stolar. 
– Vi väntar på att lokalerna ska besiktigas, därefter är det fler möbler som återstår. Vi hoppas på att kunna öppna upp lokalerna efter nyår, säger Mohamed Said.

De strävar efter att arrangera träffar och aktiviteter för både vuxna och barn. Tanken är att människorna på gårdarna ska lära känna varandra igen för att skapa en ny gemenskap, ”som det var förr i tiden”. Tidigare fanns det mycket aktiviteter på gårdarna, men så är det inte längre. En anledning kan vara att idag går unga i olika skolor, vilket innebär att ortens ungdomar, och deras föräldrar, inte känner varandra lika bra som förut.
– De här gårdslokalerna kan fylla en viktig funktion som att återknyta den sociala sammanhållningen på gårdarna, säger Arne Johansson. 

Husbyborna kan lämna förslag och önslkemål

De har ansökt om aktivitetsbidrag för att kunna anordna olika typer av träffar i framtiden. Det är hyresbolagen som avsätter en summa till aktiviteter bland hyresgästerna.
– Här kan folk diskutera olika frågor eller bara fika och umgås med varandra, säger Mohamed Said. 

De lokala hyresgästföreningarna strävar efter att anordna kostnadsfri verksamhet i lokalerna. Husbyborna är välkomna att framföra sina idéer och önskemål till Husbyrådet eller Norra Järva stadsdelsråd.

Firdos Faras 

Fakta:
Det kostar 300 kr att hyra lokalerna per gång, oavsett antal timmar på ett dygn. Den som hyr behöver lämna en depositionsavgift som en får tillbaka om allt ser okej ut. Lokalerna kan endast hyras av boende i området och genom den lokala hyresgästföreningen.
två män med ytterkläder i ett kalt rum
ett lägenhetshus med loftgångar i skymningen på vintern
Print Friendly, PDF & Email