I veckan så var All-teamet och All-villan på plats i Blå Huset för att få till samtal med invånarna i Tensta.
 – Jag vill veta vad unga vuxna i området lever i för värld och skapa en dialog. Det är många olika vägar som tas när man hamnar i missbruk, sade John Hedberg, terapeut och behandlare hos All-villan.

Mötet var en del av stadsdelens program under Antivåldsveckan och riktade sig till dem som ville prata om kriminalitet och beroende. 

 – Det är viktigt att invånarna får veta var vi finns och att alla som vill ska få utrymme att berätta om vilken bild de har av sitt missbruk. Vi erbjuder behandling hos oss på All-villan för dem som vill bort från en kriminell livsstil. Jag kom hit idag för att möta unga vuxna och hade hoppats på att det skulle komma många hit, sade John Hedberg.

Noemi Meder, en kriminolog som nyligen flyttat till Sverige från Ungern, var den som hittat till mötet.
– Jag kom hit och var nyfiken på vad det kommer att samtalas om. Jag har jobbat på ett skyddad boende i Ungern och nu söker jag arbete här samtidigt som jag pluggar SFI Svenska för Akademiker, sade hon.

Det är aldrig för sent att söka stöd

Lorena Ortiz Lagrelius från All-teamet var även hon på plats i Blå huset. 
 – Jag brukar presentera mig som soctant, för att avdramatisera mötet. Jag har i huvudsak jobbat med missbruk. Vi ville komma och informera om vad vi kan hjälpa till med, när det gäller beroende, alkohol, spel om pengar och narkotika. Majoriteten av de individer som söker sig till oss, gör det frivilligt. Vi arbetar motiverande, och hanterar orosanmälningar från privatpersoner, polis och sjukvård. 

Sandra Shalaby och Susanna Pettersson från Sociala insatsgruppen var också där.

– Vi på Sociala insatsgruppen arbetar med vuxna från 18 år och uppåt och som vill bryta med en kriminell livsstil eller som befinner sig i kriminella miljöer. Det är viktigt att veta att det är en frivillig insats. Syftet med öppet hus är att vi gärna vill berätta om oss och vilka stödinsatser som finns och det är därför vi är på plats ikväll. Den vanligaste vägen är att individer själva kontaktar oss och ansöker om stöd, sade Sandra.

 – När man blir aktuell på Sociala insatsgruppen så tilldelas man en socialsekreterare som utreder hur livssituationen och behoven ser ut. Vi samordnar insatser tillsammans med andra myndigheter och verksamheter som bedöms vara nödvändiga för att få till en livsstilsförändring. Vi arbetar motiverande och stöttar individen under hela processen. Det är aldrig försent att söka stöd, sade Susanna.

Krista Sirviö

Print Friendly, PDF & Email