Fullsatt i bänkraderna framför stora scenen innan Jimmie Åkesson (SD) skulle tala. De flesta i publiken var vitklädda kvinnor och män från Santa Maria församling i Akalla.

KRÖNIKA Det finns två begrepp man kan använda om man vill beskriva vissa etablerade partiers relation till SD. Det ena ordet härstammar från engelskans ”enabling”, på svenska heter det ”möjliggörande”.

I beroendevård används ordet för att beskriva ett förhållningssätt som bidrar till att understödja ett destruktivt beteende: ”Genom att vara tyst om sin väns beroende blev Sarah en möjliggörare.”

Den senaste tiden har vi sett hur flera etablerade partier agerat på sätt som bidragit till att understödja SD, genom att bekräfta och reproducera partiets verklighetsbild. Parallellt har dessa partier uppvisat en sällan skådad kreativitet för att separera sig från SD, i syfte att porträttera sig som anständiga och befria sig från ansvar för SD:s politik.

Etablerade partiers förhållningssätt har bidragit till att legitimera SD

Etablerade partiers förhållningssätt har bidragit till att legitimera SD och ändra normerna för vad som betraktas som rumsrent i det offentliga samtalet. Iden om att SD skulle förändras genom en ökad kontakt med etablerade partier var enkelt att avfärda, istället har vi sett hur etablerade partier anammat SD:s invandringsfientliga och fördomsfulla retorik.

Ett annat begrepp är ”medberoende” vilket syftar till att beskriva hur man anpassar sitt liv liv efter någon som lever destruktivt. Man ställer upp i ur och skur. Man ljuger, gömmer och glömmer för att hålla fasaden uppe. Konsekvensen blir att personen inte behöver ta ansvar/konsekvenser för sitt beteende utan kan fortsätta, eftersom ingen sätter stopp.

Relationen mellan etablerade partier och SD har inneburit att etablerade partier passerat gränser som tidigare varit otänkbara. När partiföreträdare konfronterats har deras reaktion varit att ljuga, dölja information, förminska situationens allvar och göra allt för att bevara en fin fasad.

Resultatet har blivit att Sverigedemokraterna och dess företrädare stärkts, eftersom de kunnat fortsätta med sitt beteende utan konsekvenser. 

Ett tips till företrädare för etablerade partier

Ett tips till företrädare för etablerade partier (och andra som behöver bryta sig fria från en destruktiv relation), baseras på ett tredje begrepp: ”healthy boundaries”, sund gränssättning. Det handlar om att kunna sätta gränser för vad man betraktar som acceptabelt. En förmåga som är helt avgörande för behålla värdighet och självrespekt, något som kan vara viktigt om man ska vara trovärdig i rollen som folkets representant.

Jag vill uppmana partiföreträdare som agerat som möjliggörare och fastnat i ett destruktivt medberoende, att börja sätta gränser. SD har redan visat att de inte kommer hejda sig. Ska det ske en förändring kommer det kräva att du visar civilkurage och integritet och säger stopp.

Anders Cardell

Print Friendly, PDF & Email