Nytt beslut om Fryshusets IOP

Nyheter

På mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd igår lade majoriteten fram ett nytt förslag om IOP-avtalet med Fryshuset. Avtalet ska fortfarande sägas upp, men meningen är att ungdomsverksamheten ska fortsätta.

Förvaltningen hade föreslagit att pengarna till Fryshuset i Husby skulle dras in vid årsskiftet. I tjänsteutlåtandet stod det: Utifrån behovet att prioritera kärnverksamheten, framtida demografiska och ekonomiska utmaningar så finns det enligt förvaltningens bedömning inte ekonomiska möjligheter att förlänga nuvarande överenskommelse med Fryshuset.

… med avsikten att ungdomsverksamhet ska fortsätta utan avbrott

Det förvaltningen föreslår, brukar vara majoritetens förslag, men den här gången kom den blågröna majoriteten med ett nytt förslag, som också röstades igenom.

Fortfarande ska överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap sägas upp till den 31 december. Men förvaltningen ges i uppdrag att under hösten 2020 utreda möjligheterna till fortsatt samverkan med Fryshuset “med avsikten att ungdomsverksamhet ska fortsätta utan avbrott i direkt anslutning vid årsskiftet.”

Det kostar att ha ett aktivt föreningsliv i Järva, men det kommer att kosta ännu mer att inte satsa på det

Socialdemokraterna lade fram ett eget förslag till beslut. De vill att Fryshuset ska få fortsätta med sin verksamhet som tidigare.
– Fryshuset jobbar med människor i de mest utsatta miljöerna och gör ett oerhört bra jobb. Det kostar att ha ett aktivt föreningsliv i Järva, men det kommer att kosta ännu mer att inte satsa på det, säger Elvir Kazinic.

Vänsterpartiet och SD röstade för förvaltningens ursprungliga förslag.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email