Bengt Sundell ser populistiska drag i Mohamed Nuurs krönika. Här skriver han om vad han tycker är krönikans problem. 

Jag brukar följa utvecklingen i Järva, trots att jag inte bor i Järvaområdet. Nyhetsbyrån Järva är en viktig informationskälla om området.

Den 16 juli skrev före detta socialdemokraten och numera vänsterpartisten Mohamed Nuur i tidningen om att ”dagens politiker borde bänkas”. Vem eller vilka riktar sig innehållet till?

Texten är en blandning av historielöshet och faktafel. Det är en jargong som inte kan få stå oemotsagd.

Nuur använder ordet ”man”, men vad menar han? Vem är ”man”?

Det var heller inte Tage Erlander, utan statsminister Per Albin Hansson som på 1920-talet använde sig av begreppet folkhemmet.

Ungefär samma vokabulär använde SD  

Nuur skriver: ”Dagens politiker är inte värda att leda vårt land”. Ungefär samma vokabulär använde SD när Stefan Löfven förde deras fascistiska rötter på tal 2014. SD:s vikarierande ordförande Mattias Karlsson höll då tal om att Löfven inte var ”värdig att leda vårt fina land”.

Nuurs text har populistiska inslag. Som medlem i samma parti som Nuur, ställer jag mig ytterst tveksam till att rösta på honom som riksdags- och kommunkandidat för Vänsterpartiet.

Nuur skriver att ”vi måste ställa högre krav på dagens politiker”. Precisera vad du menar. Ställ krav på andra som du själv kan uppfylla, annars är det inte trovärdigt.

Bengt Sundell
Print Friendly, PDF & Email