Kista grundskola och moderator

Organisationen Förenade Förorter genomförde i helgen för första gången tävlingen Debattmästarna. Den vände sig till högstadieelever i åldern 13 – 15 år. Nu var det åtta skolor från Västerort som tävlade mot varandra.

Eleverna har anmält sitt intresse till respektive lärare och på olika sätt blivit uttagna som representanter för skolan. Under våren har de haft en mentor som hjälpt dem och delat sina kunskaper i att argumentera och använda sina kunskaper i retorik. De ämnen som de skulle tävla i var inte kända förrän några veckor före tävlingsdagen.

Dag för kvartsfinalen var satt till lördag 13 maj. På grund av tekniska problem och att brandlarmet gick så sköts tävlingen efter cirka 1,5 timmes väntan upp till söndagen.

Annons:

Salen i Tensta träff fylldes snabbt med klasskamrater, anhöriga och andra intresserade. Konferencier för dagen var standupkomikern och författaren Melody Farshin. Hon förklarade upplägget för tävlingen med att dessa unga människor ska ”kasta stora ord mellan varandra”. 
– Vi i orten kan argumentera men kan vi tekniken? sade Melody Farshin.

Förutsättningarna för tävlingen var att varje lag har fyra personer på scenen, max fyra till finns som researchers och stöd samt deras mentor. Lagen började med en minuts förklaring varför de var för eller emot sitt ämne. Därefter följde replikskiften och sedan fri debatt mellan lagen där moderatorn styrde talordningen. Lagen fick sedan en kort paus med sina lagmedlemmar och mentorer för påfyllning av argument och mera pepp. Tävlingen fortsatte med fri debatt innan varje lag fick 30 sekunders slutord med sammanfattning av sina ståndpunkter. Sedan var det juryns tur att avgöra vinnande lag i varje debatt.

I publiken fanns många anhöriga till de tävlande lagen

Moderator för dagen var Mahmoud Chninou som är ordförande i Förenade Förorter. Organisationen har bland annat arrangerat tävlingarna Ortens bästa poet och Ortens bästa penna.

– Det är första gången vi ordnar den här tävlingen, men planerar att göra en rikstäckande tävling nästa år. Eleverna har fått träning i att bilda sig en uppfattning i ett ämne och att argumentera för eller emot. Inte förrän lagen står på scenen får de efter lottning veta om de är för eller emot ämnet. Det innebär att de måste läsa in sig på argument både för och emot, sade Mahmoud.

Juryn bestod av tre välmeriterade personer. En av dem var Otto Fischer som är professor i retorik vid Uppsala universitet.
– Det är första gången jag varit med om en sådan här tävling i Sverige men den är vanlig i USA. Det blir intressant att följa ungdomarna och se hur de klarar att argumentera, sade han.

I juryn ingick också skådespelaren och Järvabon Ayan Ahmed samt Barakat Ghebrehawariat som är entreprenör med inriktning på kommunikation och demokrati.

Det här var den bästa debatt jag hört om detta ämne

De första lagen som tog plats på scenen var Husbygårdsskolan och Kista International. Moderatorn lottade och Husbygårdsskolan fick uppdraget att argumentera för att Kvinnor har samma möjlighet som män i Sverige medan det andra laget skulle ta ställning emot.  När lagen började argumentera fick de stor uppmärksamhet från publiken som högljutt höll med och applåderade. Lagen berörde jämställdhet, föräldraledighet och kvinnorollen. De var båda väl förberedda och angav sina källor under debatterna. Juryn hade ett svårt val, men beslutade att Kista International segrade.

Nästa match stod mellan Enbacksskolan och Kista grundskola. Deras ämne var Visitationszoner är ett effektivt sätt att bekämpa kriminalitet. Precis som i förra debatten var båda lagen väl pålästa och kunde dessutom improvisera i ämnet med sina egna åsikter.

– Det här var den bästa debatt jag hört om detta ämne. Det slår ledarsidor och andra debatter jag följt. Era argument både för och emot var så starka att jag funderade på att byta min åsikt!, sade Otto Fischer i juryn.

Kista grundskola vann debatten bland annat för att hela laget var aktiva.

I publiken fanns många anhöriga till de tävlande lagen.
– Min syster tävlar för Järvaskolan och hon är jätteduktig. Laget har tränat massor under den senaste 1,5 månaden ungefär. Vi i familjen har försökt ge henne råd och stöd.  Det ska bli spännande att se henne tävla nu, sade Salma Ibrahim.

Tredje matchen stod mellan Rinkebyskolan som argumenterade emot och Järvaskolan som argumenterade för påståendet att Artister dömda för brott ska inte få pris av Sveriges Radio. Båda lagen kopplade ämnet till en känd rappare som belönats. Några av argumenten gällde vad våra skattepengar ska användas till, att man ska skilja på konsten och konstnären. Juryn sade att de återigen haft svårt att ta ett beslut, men utsåg Rinkebyskolan till segrare för deras teamwork där hela laget argumenterade.

Kvällens sista debatt stod mellan Fryshuset Husby och Engelska skolan Kista med ämnet Det är bra med positiv särbehandling. Fryshuset Husby argumenterade för och menade att det ökar kompetensen på till exempel arbetsplatser. Engelska skolan var emot och hade starkare argument och blev debattens segrare.

Laget som vinner får ett pris för hela klassen

– Trots förutsättningarna att tävla så här sent på dagen i en varm lokal var det här dagens bästa debatt, sade juryn genom Otto Fischer.

Finalen kommer att äga rum i slutet av maj – exakt datum kommer att anges på Förenade Förorters sociala media. Lottning skedde mellan de fyra segrande lagen om startordning och ämnen.

Kista grundskola möter Kista International och ska debattera i ämnet Dödsstraff är bra för att minska kriminalitet. Rinkebyskolan möter Engelska skolan Kista och deras ämne att debattera är Förbjud abort för att rädda liv.

Laget som vinner får ett pris för hela klassen – ett besök på Gröna Lund.

Monica Jansson

Print Friendly, PDF & Email